Misyon ve Vizyon

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin “ilham veren üniversite” mottosunu aynı zamanda bir misyon olarak gören Fen Edebiyat Fakültesi Türkiye’nin bilim ve kültür dünyasına yeni katkılar sağlamayı amaçlamaktadır.

İnsanlığın düşünce, dil, kültür ve bilim dünyasını disiplinler arası bir işbirliği temelinde araştırmak, geliştirmek ve elde ettiği bilim verileriyle toplumsal kalkınmaya zemin oluşturmak  gibi bir vizyonla hareket eden Fen Edebiyat Fakültesi  bu güne kadar hem, üniversite ve bilim çevrelerinin ihtiyaç duyduğu çok sayıda  genç bilim insanlarını yetiştirmiş hem de Türkiye’nin insan kaynaklarına binlerce mezun kazandırmıştır.

Fen Edebiyat Fakültesi  ülkemizin  yarınlardaki insan kaynağını oluşturacak olan genç insanlara bir yandan bölümlerinin gerektirdiği  teorik bilgileri kazandırmakta, bir yandan da laboratuvar ve uygulamalara dayalı ders ve akademik  etkinliklerle  onların beceri ve davranış repertuarlarını artırmaktadır.

Fakültemiz, eğitimin yanı sıra bilgi üretmeyi ve  üretilen bilgiyi toplumla  paylaşmayı  milli bir görev olarak görmekte, bu çerçevede kongreler düzenlemekte, toplum kesimlerine yönelik konferanslar vermekte, sunumlar, sergiler, gösterimler  yapmakta, çeşitli yayınlarıyla bilgiyi üniversite dışına da transfer etmekte, ve yürüttüğü  çok sayıda proje sayesinde sanayi kuruluşlarını veya kültürel kurumları bilgi yönünden beslemekte, onlara rehberlik  etmektedir.