2019-2020 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kesin kayıt tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda sunulmuştur.

 

Kesin Kayıt Tarihleri: 04-06 Eylül 2019                

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
Başvuru evraklarına ilave olarak, 
1. 6 adet fotoğraf,
2. 28 yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge,
3. II.Öğretim Programlarına geçiş yapan öğrencilerden öğrenim ücretinin yatırıldığını (Üniversitemize) gösteren banka dekontu (Kayıt esnasında öğrenci numarası alındıktan sonra yatırılacaktır.),
4. Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı (Öğrencinin dosyası istenirken ilgili Üniversiteye iade edilecektir.) ,
5. Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Fakülte ve Yüksekokul vb.) taşınıra kayıtlı materyaller (kitap, cihaz vb. materyal).

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Öğrenci İşleri

 

Yayın Tarihi: 02/09/2019
Okunma Sayısı: 1489