Tanıtım

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında lisans eğitim ve öğretim programlarını yöneten Fakültemiz, alanlarında mesleki bilgi ve bunları kullanma becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesini amaçlar. Fen-Edebiyat Fakültesi, lisans, programlarının sürekli geliştirilmesini koordine etmek, bu programları değerlendirmek ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak, tüm bölümlerde eğitimin kalitesinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, çağın ve toplumun gereksinimlerini dikkate alarak yeni eğitim öğretim modellerini uygulamaya geçirmek üzere çalışmalar yapan, SDÜ bünyesinde kurulmuş en köklü fakültelerden biridir.

Sürekli gelişen fakülte, fiziki kapasitesi ve eğitim-öğretim kadrosu ile çağdaş eğitim ve öğretimin öncülüğünü yapmaktadır. SDÜ’nün Doğu Yerleşkesi’nde 21.300 m2 kapalı alanda, 177 Akademik kadro ile Üniversitemizde eğitim-öğretim vermektedir. Fakültede, 40 derslik, 50 kişilik tam teşekküllü bilgisayar laboratuvarı, 7 uygulama ve araştırma laboratuvarı, her bölüme ait birer seminer salonu, ve 1 öğrenci kafeteryası bulunmaktadır. Eğitim-Öğretime açık 11 bölümün 9 tanesinde II. Öğretim programı da mevcuttur.

 

 

Bölümler;

 • Antropoloji
 • Arkeoloji (2. Öğretime Açık Değildir)
 • Batı Dilleri ve Edebiyatı
 • Biyoloji
 • Coğrafya
 • Felsefe
 • Fizik
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı (2. Öğretime Açık Değildir)
 • Kimya
 • Matematik
 • Tarih
 • Sanat Tarihi
 • Sosyoloji
 • Türk Dili ve Edebiyatı

 

SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen ve Sosyal Bilimler alanlarında aldığı eğitimle mesleğini ve yaşam kalitesini geliştireceğine inanan, öğrenciler tarafından tercih edilen, mezun öğrencilerin kendi alanlarında seçkin bir yere sahip olmalarını sağlayan, bünyesindeki eğitim ve öğretim programlarıyla nitelikli bireyler yetiştiren, öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı araştırmalarıyla tanınan saygın bir kurumda okumanın ayrıcalığını sunmaktadır.

 

 

Fakültede, eğitim kalitesini daha ileri götürmek için akreditasyon ve çift dal-yan dal imkanları sürdürülmektedir. Erasmus, Farabi gibi değişim programları ile yurt dışındaki ve yurt içindeki üniversitelerle anlaşma sağlanarak öğrencilerinin farklı kültürlerde eğitim-öğretim görmesine olanak sağlanmaktadır.

Donanımlı akademik kadrosu ile, ulusal ve uluslararası projelere, çalışmalara imza atan Fakülte, bilimsel bulguları ulusal ve uluslararası düzeyde yayan, yurt içi ve yurt dışı paydaşlarla işbirliği içinde olmanın önemine inanarak, kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. toplantıları sık sık düzenleyerek, ülkemizin bilimsel, sosyal ve ekonomik yönden ilerlemesine ve gelişmesine katkıda bulunan nesiller yetiştirmektedir.

Fakülte, uluslararası çalışmaları geliştirmeyi planlamakta ve hali hazırda disiplinler arası çalışmaları teşvik ederek desteklemektedir. Böylece öğrencilerin iyi eğitilmişliğin göstergesi olan entellektüel ve pratik beceri-lere, kapsayıcı bir bilgi tabanına sahip olmaları, alanlarında uzmanlık ve eleştirel düşünebilme yetisi kazanmaları sağlanmaktadır.

SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi'nin temel amacı bilim adamı ve araştırmacı yetiştirmektir. Bu amaçla, mezunlar yüksek lisans ve doktoralarını tamamladıktan sonra üniversitelere öğretim üyesi olarak gidebilecekleri gibi tezsiz yüksek lisans yaparak öğretmen olabilirler ya da kamu veya özel sektör Araştırma-Geliştirme laboratuarlarında araştırmacı olarak çalışabilirler.

Yayın Tarihi: 14/07/2015
Okunma Sayısı: 8499