Kalite Çalışmaları

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU

 

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yöentmeliği kapsamında Fakültemiz bünyesinde 01.12.2016 tarih ve 52749718-060.10/2660/22059 sayılı yazısı ile Birim Kalite Komisyonu kurulmuştur.

 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında yapılacak çalışmaları yürütmek ve eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile idari hizmetleri değerlendirilmsei ve kalitenin geliştirilmesi konularında Fakültemiz düzeyinde oluşturulan "Birim Kalite Komisyonu" aşağıdaki gibidir.

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

Başkan

Prof. Dr. Hakan KARAGÖZ

Üye

Prof. Dr. Rağbet Ezgi DURAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif YETİM

Üye

Arş. Gör. Şükrü Mert ÜNAL

Üye

Fak. Sek. Tolga CELLAT

Üye

Abuzer CİNİVİZ

Fakülte Öğrenci Temsilcisi

 

 

FAKÜLTE DANIŞMA KURULU

Fen- Edebiyat Fakülte Kalite Danışma Kurulu

Ayşe Merve ARSLAN

 Başkan

Prof. Dr. Hüseyin TUNA

 Üye

Prof. Dr. Atilla DURMUŞ

 Üye

Ayten ŞAHİN

 Üye

Mustafa AYGÜN

 Üye

Tolga CELLAT

Raportör

 

 

Ar-Ge Ekibi

Dekan Prof. Dr. Mehmet Ali TABUR

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Raşit ÇALIŞKAN

 

 

FAKÜLTEMİZ KALİTE KOMİSYONU FAALİYETLERİ

 

  • 22.09.2017 tarihinde, fakülte genelinde tüm akademik ve idari personelin katılımı ile "Kalite Sistemleri Bilgilendirme Toplantısı" yapılmıştır. Toplantı sunumuna erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Fakültemiz kalite çalışmaları sunumuna erişmek için lütfen tıklayınız.

 

BİRİM ORGANİZASYON ŞEMASI

BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMALARI

MİSYON VE VİZYON

2021 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE KOMİSYONU

BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

BÖLÜM VE BİRİM KARİYER TEMSİLCİLERİ

DIŞ PAYDAŞ TOPLANTI TUTANAĞI

2021 YILI BİRİM AR-GE RAPORU

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMLERE GÖRE DANIŞMANLIK DAĞILIMLARI

ÇAPRAZ AKRAN DEĞERLENDİRME RAPORU

İKİNCİ BİRİM DANIŞMA KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2022-2023 BİRİM DANIŞMA KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2022 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2022 AR&GE RAPORU

2022 BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU