Kalite Çalışmaları

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU

 

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yöentmeliği kapsamında Fakültemiz bünyesinde 01.12.2016 tarih ve 52749718-060.10/2660/22059 sayılı yazısı ile Birim Kalite Komisyonu kurulmuştur.

 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında yapılacak çalışmaları yürütmek ve eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile idari hizmetleri değerlendirilmsei ve kalitenin geliştirilmesi konularında Fakültemiz düzeyinde oluşturulan "Birim Kalite Komisyonu" aşağıdaki gibidir.

 

Fen Edebiyat Fakültesi Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

Başkan

Doç. Dr. Murat FIRAT

Üye

Doç Dr. Fatime Mine BALCI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali MIYNAT

Üye

Arş. Gör. Ercan VERİM

Üye

Fak. Sek. Tolga CELLAT

Üye

 

FAKÜLTE DANIŞMA KURULU

Fen- Edebiyat Fakülte Kalite Danışma Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin TUNA

 Başkan

Doç. Dr. Mehmet Fatih DOĞRUCAN

 Üye

Ayşe Merve AKKAYA

 Üye

Mustafa AYGÜN

 Üye

Fatih UYSAL

 Üye

Kübra YILDIRIM ER

 Üye

 

FAKÜLTEMİZ KALİTE KOMİSYONU FAALİYETLERİ

 

  • 22.09.217 tarihinde, fakülte genelinde tüm akademik ve idari personelin katılımı ile "Kalite Sistemleri Bilgilendirme Toplantısı" yapılmıştır. Toplantı sunumuna erişmek için lütfen tıklayınız.
  •  
  • Fakültemiz kalite çalışmaları sunumuna erişmek için lütfen tıklayınız.

 

 

 

 

ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE KOMİSYONU