Dokümanlar

Diğer 2019 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU (2.07 MB) Kamu Hizmet Standartları Tablosu (241.32 KB) Hizmet Envanteri Tablosu (557.51 KB) Üniversitemiz Kalite Çalışmaları Sunumu (656.25 KB) Kalite Sistemleri Bilgilendirme Sunumu (6.11 MB) Çift Anadal ve Yandal (791.58 KB) 2017 Yatay Geçiş Ek Madde 2 (739.16 KB) 2017 Yatay Geçiş Güncel (2.85 MB) Yüzde on dilimine giren öğrenciler (308.47 KB) Öğrenci Konseyi (269.95 KB) Sanat_Tarihi_Ders_Icerikleri (257.68 KB) Öğrenci İşlerinde Kullanılan Formlar Öğrenci Dilekçe Formu (26.9 KB) Kayıt Dondurma Formu (40.75 KB) Ekle Sil Formu (44 KB) Not Bildirim / Not Düzeltme / Mazeret Sınav Formu (31.57 KB) Açılacak Seçmeli Dersler ve Kontenjan Formu (65.5 KB) Çift Anadal Ders Planı Formu (61 KB) Ders Görevlendirme Formu (Bahar Yarıyılı) (155.5 KB) Ders Görevlendirme Formu (Güz Yarıyılı) (155 KB) Ders Muafiyet-İntibak Formu (40 KB) Erasmus Gelen-Giden Öğrenci (ekle-sil) Formu (36.5 KB) Erasmus Giden Öğrenci Not Dönüşüm Formu (41 KB) Farabi Gelen Öğrenci Ders Değişiklik (ekle-sil) Formu (37.5 KB) Farabi Gelen Öğrenci Öğrenim Formu (41 KB) Farabi Giden Öğrenci Ders Değişik (ekle-sil) Formu (37.5 KB) Farabi Giden Öğrenci Öğrenim Formu (40.5 KB) Farabi Not Dönüşüm Formu (47.5 KB) Özel Öğrenci (Giden-Gelen) Ders Seçme Formu (56 KB) Yandal Ders Planı Formu (61 KB) Erasmus Not Dönüşüm Çizelgesi (28.5 KB) Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Değişikliği Formu (31 KB) Personel İşlerinde Kullanılan Formlar 37. Madde Uyarınca Görevlendirme istek formu (Üniversite imkanları kullanılmayan faaliyetler için) (76.36 KB) 37. Madde Uyarınca Görevlendirme istek formu (Üniversite imkanları kullanılan faaliyetler için) (78.75 KB) Sınav Ücret Formu (58.86 KB) ANTETLİ FORM (863.91 KB) Ek Ders Ücret Formu (53 KB) E-Recete Bilgi Formu (28.5 KB) Yıllık / Mazeret İzin Formu (107.58 KB) Sıhhi İzin Formu (31 KB) Yurtdışı Yıllık İzin Talep Formu (34.5 KB) Mal Bildirim Formu (45 KB) 39. Madde Uyarınca Yurtiçi / Yurtdışı Görevlendirilme İstek Formu (370 KB) İdari Personel Bilgi Formu (62.5 KB) Akademik Personel Bilgi Formu (67 KB) Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi (334.5 KB) Görev Belgesi Talep Dilekçesi (334 KB) Öğrenim Değişikliği İntibak İstek Formu (333 KB) Kimlik (kayıp / çalıntı / değişiklik) İstek Formu (331 KB) Profesörlüğe İlk Atananlar için Bilgi Formu (28.5 KB) Profesörlüğe İlk Atananlar için Özgeçmiş Formu (47 KB) Yurtdışı Seyahat Raporu formu (30 KB) Yurtdışı Çalışma Raporu Formu (32.5 KB) Personel İlişik Kesme Belgesi (29 KB) 37. Madde Uyarınca Görevlendirilme İstek Formu (42 KB) Ders Telafi Formu (63.5 KB)
Öğrenci Konseyi Temsilcileri
Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi