Dokümanlar

Diğer 2019 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2017 Yatay Geçiş Ek Madde 2 2017 Yatay Geçiş Güncel Çift Anadal ve Yandal Hizmet Envanteri Tablosu Kalite Sistemleri Bilgilendirme Sunumu Kamu Hizmet Standartları Tablosu Öğrenci Konseyi Sanat_Tarihi_Ders_Icerikleri Üniversitemiz Kalite Çalışmaları Sunumu Yüzde on dilimine giren öğrenciler Öğrenci İşlerinde Kullanılan Formlar Açılacak Seçmeli Dersler ve Kontenjan Formu Çift Anadal Ders Planı Formu Ders Görevlendirme Formu (Bahar Yarıyılı) Ders Görevlendirme Formu (Güz Yarıyılı) Ders Muafiyet-İntibak Formu Ekle Sil Formu Erasmus Gelen-Giden Öğrenci (ekle-sil) Formu Erasmus Giden Öğrenci Not Dönüşüm Formu Erasmus Not Dönüşüm Çizelgesi Farabi Gelen Öğrenci Ders Değişiklik (ekle-sil) Formu Farabi Gelen Öğrenci Öğrenim Formu Farabi Giden Öğrenci Ders Değişik (ekle-sil) Formu Farabi Giden Öğrenci Öğrenim Formu Farabi Not Dönüşüm Formu Kayıt Dondurma Formu Not Bildirim / Not Düzeltme / Mazeret Sınav Formu Öğrenci Dilekçe Formu Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Değişikliği Formu Özel Öğrenci (Giden-Gelen) Ders Seçme Formu Yandal Ders Planı Formu Personel İşlerinde Kullanılan Formlar 37. Madde Uyarınca Görevlendirme istek formu (Üniversite imkanları kullanılan faaliyetler için) 37. Madde Uyarınca Görevlendirilme İstek Formu 37. Madde Uyarınca Görevlendirme istek formu (Üniversite imkanları kullanılmayan faaliyetler için) 39. Madde Uyarınca Yurtiçi / Yurtdışı Görevlendirilme İstek Formu Akademik Personel Bilgi Formu ANTETLİ FORM Ders Telafi Formu E-Recete Bilgi Formu Ek Ders Ücret Formu Görev Belgesi Talep Dilekçesi Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi İdari Personel Bilgi Formu Kimlik (kayıp / çalıntı / değişiklik) İstek Formu Mal Bildirim Formu Öğrenim Değişikliği İntibak İstek Formu Personel İlişik Kesme Belgesi Profesörlüğe İlk Atananlar için Bilgi Formu Profesörlüğe İlk Atananlar için Özgeçmiş Formu Sıhhi İzin Formu Sınav Ücret Formu Yıllık / Mazeret İzin Formu Yurtdışı Çalışma Raporu Formu Yurtdışı Seyahat Raporu formu Yurtdışı Yıllık İzin Talep Formu