Dokümanlar

Diğer Birim Öz Değerlendirme Raporu 2020 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2019 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Kamu Hizmet Standartları Tablosu Hizmet Envanteri Tablosu Üniversitemiz Kalite Çalışmaları Sunumu Kalite Sistemleri Bilgilendirme Sunumu Çift Anadal ve Yandal 2017 Yatay Geçiş Ek Madde 2 2017 Yatay Geçiş Güncel Yüzde on dilimine giren öğrenciler Öğrenci Konseyi Sanat_Tarihi_Ders_Icerikleri Öğrenci İşlerinde Kullanılan Formlar İsteğe Bağlı Staj İlkeleri İsteğe Bağlı Staj Formu Öğrenci Dilekçe Formu Kayıt Dondurma Formu Ekle Sil Formu Not Bildirim / Not Düzeltme / Mazeret Sınav Formu Açılacak Seçmeli Dersler ve Kontenjan Formu Çift Anadal Ders Planı Formu Ders Görevlendirme Formu (Bahar Yarıyılı) Ders Görevlendirme Formu (Güz Yarıyılı) Ders Muafiyet-İntibak Formu Erasmus Gelen-Giden Öğrenci (ekle-sil) Formu Erasmus Giden Öğrenci Not Dönüşüm Formu Farabi Gelen Öğrenci Ders Değişiklik (ekle-sil) Formu Farabi Gelen Öğrenci Öğrenim Formu Farabi Giden Öğrenci Ders Değişik (ekle-sil) Formu Farabi Giden Öğrenci Öğrenim Formu Farabi Not Dönüşüm Formu Özel Öğrenci (Giden-Gelen) Ders Seçme Formu Yandal Ders Planı Formu Erasmus Not Dönüşüm Çizelgesi Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Değişikliği Formu Personel İşlerinde Kullanılan Formlar 37. Madde Uyarınca Görevlendirme istek formu (Üniversite imkanları kullanılmayan faaliyetler için) 37. Madde Uyarınca Görevlendirme istek formu (Üniversite imkanları kullanılan faaliyetler için) Sınav Ücret Formu ANTETLİ FORM Ek Ders Ücret Formu E-Recete Bilgi Formu Yıllık / Mazeret İzin Formu Sıhhi İzin Formu Yurtdışı Yıllık İzin Talep Formu Mal Bildirim Formu 39. Madde Uyarınca Yurtiçi / Yurtdışı Görevlendirilme İstek Formu İdari Personel Bilgi Formu Akademik Personel Bilgi Formu Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi Görev Belgesi Talep Dilekçesi Öğrenim Değişikliği İntibak İstek Formu Kimlik (kayıp / çalıntı / değişiklik) İstek Formu Profesörlüğe İlk Atananlar için Bilgi Formu Profesörlüğe İlk Atananlar için Özgeçmiş Formu Yurtdışı Seyahat Raporu formu Yurtdışı Çalışma Raporu Formu Personel İlişik Kesme Belgesi 37. Madde Uyarınca Görevlendirilme İstek Formu Ders Telafi Formu