Akademik

Muzaffer DURAN

Dr. Öğr. Üyesi

Mesut KINACI

Doç. Dr.

 

 

Mehmet Emin ŞEN

Prof. Dr.

 

Abdullah BAKIR

Doç. Dr.

 

Kansu EKİCİ

Dr. Öğr. Üyesi

 

Ali MIYNAT

Dr. Öğr. Üyesi

 

Ali BULGURCU

Araş. Gör.

 

Behset KARACA

Prof. Dr.

 

Hakan KARAGÖZ

Prof. Dr.

 

 

Günnaz ÇAŞKURLU

Dr. Öğr. Üyesi

 

Durmuş Volkan KARABOĞA

Dr. Öğr. Üyesi

 

Kamile Gül DEVECİOĞLU

Araş. Gör.

 

 

Hayri ÇAPRAZ

Prof. Dr.

 

Özgür TÜRKER

Doç. Dr.

 

Cemil ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi

 

Gül Hanım CENGİZ

Araş. Gör. Dr.

 

 

Kadir KASALAK

Doç. Dr.

 

 

Ayşegül ŞENTÜRK

Doç. Dr.

 

Ayşe YARAR

Araş. Gör. Dr.

 

Elif AŞÇI

Araş. Gör.

 

 

Tuğrul OTAÇ

Araş. Gör.

Yayın Tarihi: 03/11/2020
Okunma Sayısı: 5309