Bölümümüzün Kurucusu Prof. Dr. Bayram KODAMAN


        1943 yılında Yalvaç’ın Çamharman köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, Ortaokulu ve Liseyi Yalvaç’ta okudu. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Doktorasını 1967-1971 yılları arasında Fransa’da Aix-en Provence (Aix-Marsilya) Üniversite’nde Türk Tarihi çalışmaları yapan Prof. Dr. Robert Mantran yönetiminde “Mustafa Reşit Paşa’nın Paris Elçilikleri” konulu çalışmasıyla tamamladı. 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde göreve başladı. 1976’da Abdülhamit Dönemi Eğitim Sistemi adlı teziyle Doçent unvanını aldı. 1981 yılında Hamidiye Hafif Süvari Alayları adlı takdim teziyle profesör oldu.

      Prof. Dr. Bayram Kodaman’ın uzmanlık alanı 19. yüyzıyıl Osmanlı Tarihi ve Cumhuriyet Dönemi Tarihi’dir. Bu dönemlere ait 9 kitabı ve 200 kadar makalesi bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıda konferans, panel gibi bilimsel etkinliklerde bulunmuştur. Doktora danışmanlıklarıyla çok sayıda akademisyenin üniversitelere kazandırılmasını sağlamıştır.  

    1982-2010 yılları arasında Fırat Üniversitesinde 3 yıl, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 8 yıl, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 7 yıl olmak üzere toplam 18 yıl dekanlık yaptı. 1993 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kurdu. Ayrıca Türk Tarih Kurumu Üyeliği, Türk Tarih Kurum Yürütme Kurulu üyeliği, Türk Tarih Kurumu Yayın Komisyon Başkanlığı görevlerini yerine getirdi.  Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Asil Üyeliklerinde bulundu.

   Prof. Dr. Bayram Kodaman 2010 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’nden emekli oldu. 2010-2013 yılları arasında Kırgızistan’da bulanan Manas Devlet Üniversitesi’nde dersler verdi. 2013 yılında Türk Tarih Kurumu Şeref Üyeliği’ne seçildi.

Yayın Tarihi: 13/04/2021
Okunma Sayısı: 621