Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Erasmus - Farabi - Mevlana Değişim Programları Koordinatörü

 

Dr. Öğr. Üy. Cihad Özsöz

cihadozsoz@sdu.edu.tr

Web Sayfası

Sosyoloji Bölümü Erasmus programına yönelik detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

  Sosyoloji Bölümü Farabi programına yönelik detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

      Sosyoloji Bölümü Mevlana programına yönelik detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 

Lisans AKTS Koordinatörü

 

Arş. Gör. Gizem TAN EREN

gizemeren@sdu.edu.tr

Web Sayfası

 

Lisansüstü AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAHYA NİZAM

ozlemkahya@sdu.edu.tr

Web Sayfası