Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Öğrencilerin hayata yönelik bakış açılarını geliştirmelerini, istihdam olanaklarını artırmalarını, yaşadıkları toplumu anlamaları ve ona katkıda bulunmaları amacıyla titiz bir eğitim-öğretim vermektir. Sosyoloji biliminin tarihini ve teorisini, bilimsel yöntemleri ve sosyal bilim anlayışını öğrencilere aktararak sosyolojik hayal güçlerini geliştirip eleştirel düşünme becerisini öğrencilerimize aktarmaktır.

 

Vizyonumuz

Sosyoloji programında vizyonumuz, öğrencilerin kendilerini ve yaşamı tanımaları için titiz bir müfredat sağlayarak, toplumumuzun bilgili, çok yönlü ve etkili üyeleri olma yolunda onlara destek olmaktır. Sosyoloji eğitiminin sağladığı becerilerin tamamını öğrencilere aktarmaktır. Öğrencilerimizin daha yenilikçi, kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına yardımcı olmaktır.

 

 

Genel Bilgiler

Sosyoloji Bölümü 1993 yılında kurulmuş ve 1994-1995 Akademik Yılı’nda ilk kez öğrenci almaya başlamıştır. Bölümümüz lisans öğrencilerine tezli bir program sunmakta ve öğrencilerimiz lisans tezlerini tamamlayarak mezun olmaktadır.

Bölümümüz öğrencilerine sosyolojinin çeşitli alanlarında kuramsal bilgileri ve bu bilgilere dayalı çeşitli toplumsal olguları tanıma ve analiz etme yeteneğini uluslararası düzeyde en iyi biçimde sunmayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize sunduklarımız:

· Öğretim süreci sonunda saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamında, istatistiksel değerlendirmelere tabi tutma becerileri kazanma.

· Herhangi bir toplumsal olguya yönelik araştırma üretebilme; bu araştırmanın teorik ve ya uygulama safhalarını düzenleme, analiz etme, sonuçlarını raporlama becerileri kazanarak bilimsel bir çalışma yapma yeteneği kazanma.

· Erasmus, Farabi, Mevlana gibi farklı programlar yoluyla hem yurtdışı hem yurtiçi öğrenci haraketliliğini destekleyen bir ortam.

· Öğrencilerin sosyal aktivitelere katılarak kendileri geliştirdikleri çeşitli kulüpler ve topluluklar.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin istihdam olanakları:

Öğrencilerimiz mezun olduklarında toplum ve insanla ilgili çok çeşitli kamu ve özel istihdam alanlarında kariyerlerini gerçekleştirmektedirler. Ancak öğrencilerimizin çoğunlukla tercih ettikleri istihdam alanları insan kaynakları, medya, araştırma şirketleri ve halkla ilişkilerdir. Öğrencilerimiz aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın talep ettiği şartları tamamlayarak kamu okullarında öğretmen olarak da istihdama katılmaktadırlar.

Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında yeterli Eşit Ağırlık (EA) puan almak gerekmektedir.