Avrupa Komisyonu Desteğiyle Gerçekleşen Kültürlerarası Yaşamöykücülüğü Çalışması Kitabı Yayınlandı

 

Grundtvig FARKET: Yetişkin Eğitimi için Kültürlerarası Yaşamöykücülüğü Çalışması projesinin bir ürünü olan Yaşamöykücülüğü Kılavuzunun eğitim, sosyal hizmet, sosyoloji, yaşlı bakım, göç çalışmaları, kadın çalışmaları, güvenlik hizmetleri, psikoloji, rehberlik ve danışmanlık gibi çok değişik alanda çalışanlara rehberi olması düşünüldüğü gibi, metodoloji tartışmalarıyla her alandaki nitel araştırmacılara yararlı olması ve katkı sağlaması da beklenmektedir. 
 
Bu çalışma, 510559-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP kodlu, Avrupa Komisyonu tarafından fi nanse edilen Grundtvig I Proje çalışmasının sonuç ürünüdür. Araştırmanın başlığı “REALIZE – Transcultural Biography Work for Adult Education (FARKET - Yetişkinler İçin Kültürlerarası Yaşamöykücülüğü Çalışması)”dır. “REALIZE - FARKET” Proje ortakları beş ülkenin sekiz kuruluşundan oluşmaktadır: İtalya’dan Speha Fresia ve Griot; Türkiye’den Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ); Avusturya’dan Haus der Begegnung ile Sosyal Bilimler Araştırma, Eğitim ve Bilgi Merkezi (Centre of Social Scientifi c Research, Education and Information - FBI); 
Litvanya’dan Mykolas Romeris Üniversitesi ile İsviçre’den İsviçre Yetişkin Eğitimi Federasyonu (Suisse Federation for Adult Learning - SFAL) ve Emek Transferi (Labor Transfer SA).
2010 ile 2012 yılları arasında yürütülen proje, bir yetişkin eğitimi yöntemi olarak yaşamöykücülüğü çalışması, 
yaşam deneyimlerini anımsayarak ve anlayarak öğrenmeyi temel alır. Farklı KYÇ yöntem ve teknikleri uygulanarak, katılımcılar yaşamöyküsü yolculuğuna çıkarılır. Bu yolculukta her türlü yaratıcı yöntem, teknik ve alıştırma belleği canlandırmak için kullanılabilir. Bu çalışmada da farklı KYÇ teknikleri, farklı ülkelerde, farklı bakış açıları, ihtiyaç ve geçmişleri olan farklı katılımcılara uygulanmıştır. Farklı KYÇ tekniklerinin etkililiği ölçülmüş, yeni KYÇ teknikleri 
denenerek, KYÇ yaklaşımının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlanması hedefl enmiştir. 
Çalışma bilimsel bir metin olmaktan daha çok, pratik bir el kitabı niteliğinde hazırlanmıştır. Farklı KYÇ tekniklerinin farklı toplumsal ve kültürel ortamlarda uygulandığı pratik model ve uygulama örneklerine ve süreç yönetimine yer verilmiştir. Benzer olarak kültürler arası alanda yetişkinlerle çalışanların, yönetici ve danışmanlık yapanların yanı sıra rehber, koç ve eğitici eğitmenliği yapan, materyal, program ve kurs hazırlayanlara yönelik olarak da, çok sayıda KYÇ alıştırması ve eğitim ünitesi şablonu rehberde sunulmuştur.
 

Klavuz kitabını görmek için lütfen aşağıdaki link'e tıklayınız. 

Kültürlerarası Yaşamöykücülüğü Klavuzu

 

Yayın Tarihi: 14/01/2013
Okunma Sayısı: 2672