"International Migration and Turkey"

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Uluslararası Göç ve Türkiye” konulu çalıştay, Çiftçi Eğitim Merkezi Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Alanında uzman uluslararası isimlerin de katıldığı çalıştay, SDÜ FEF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Sallan Gül’ün açılış konuşması ile başladı. Uluslararası göçün, insanların gönüllü veya zorunluluktan kaynaklanan mekan değişimlerini ve ilişkileri ifade ettiğini söyleyen Prof. Sallan Gül, “Castells’ in belirttiği gibi günümüzde ülkelerin uluslararası göçü kontrol altına alma çabaları, uluslararası sermaye hareketlerinin ve kapitalizmin krizlerinin bir sonucu olarak göçün dinamikleri oldukça değiştirmiştir. Güncel dinamikler ve eğilimler farklıdır. Yeni kavram ve bakış açılarına ihtiyacımız olduğu kuşkusuzdur. 20 Yüzyılda uluslararası göçü açıklarken ele aldığımız; vatandaş- göçmen, yasal-kaçak göçmen, eski-yeni göçmen, sığınmacı- mülteci, yabancı işçi, turist ve yerleşik gibi kategorik kavramlar, anahtar kelimeler iken, artık bu kavramların açıklayıcılıkları yeterli gelmemektedir. “ dedi.Uluslararası göç kavşağında Türkiye’nin konumunun da oldukça değiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Songül Sallan Gül, Isparta’nın da bu süreci yaşayan ve odağında olan uydu iller arasında olduğunu, dolayısıyla bu sürecin tartışılması ve farklı boyutlarıyla ele alınması gerektiğini söyledi. Çalıştayın amacını, uluslararası göç sürecine küreselden yerele doğru bakmak, konuyu farklı yönleriyle tartışmak olarak belirten Gül konuşmasını çalıştaya, 6 üniversite, 2 STK ve kamu kuruluşlarının bildiri ve bilgileriyle katkı sunduğunu ifade ederek tamamladı.Açılış konuşmasının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Kalaycıoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı, Muğla Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muammer Tuna, ODTÜ’den Yrd. Doç. Dr. Fatma Umut Beşpınar, SDÜ’den Prof. Dr. Hüseyin Gül, yine SDÜ’den Prof. Dr. Songül Sallan Gül ve Doç. Dr. Suat Kolukırık ve telekonferans ile katılan FBI’dan Dr. Annemarie Schweighofer Brauer’in konuşmacı olarak yer aldığı Uluslararası Göç Boyutları ve Yönetim Sorunu konulu oturuma geçildi.

Alanında uzman uluslararası isimlerin de katıldığı çalıştay, SDÜ FEF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Sallan Gül’ün açılış konuşması ile başladı. Uluslararası göçün, insanların gönüllü veya zorunluluktan kaynaklanan mekan değişimlerini ve ilişkileri ifade ettiğini söyleyen Prof. Sallan Gül, “Castells’ in belirttiği gibi günümüzde ülkelerin uluslararası göçü kontrol altına alma çabaları, uluslararası sermaye hareketlerinin ve kapitalizmin krizlerinin bir sonucu olarak göçün dinamikleri oldukça değiştirmiştir. Güncel dinamikler ve eğilimler farklıdır. Yeni kavram ve bakış açılarına ihtiyacımız olduğu kuşkusuzdur. 20 Yüzyılda uluslararası göçü açıklarken ele aldığımız; vatandaş- göçmen, yasal-kaçak göçmen, eski-yeni göçmen, sığınmacı- mülteci, yabancı işçi, turist ve yerleşik gibi kategorik kavramlar, anahtar kelimeler iken, artık bu kavramların açıklayıcılıkları yeterli gelmemektedir. “ dedi.

Uluslararası göç kavşağında Türkiye’nin konumunun da oldukça değiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Songül Sallan Gül, Isparta’nın da bu süreci yaşayan ve odağında olan uydu iller arasında olduğunu, dolayısıyla bu sürecin tartışılması ve farklı boyutlarıyla ele alınması gerektiğini söyledi. Çalıştayın amacını, uluslararası göç sürecine küreselden yerele doğru bakmak, konuyu farklı yönleriyle tartışmak olarak belirten Gül konuşmasını çalıştaya, 6 üniversite, 2 STK ve kamu kuruluşlarının bildiri ve bilgileriyle katkı sunduğunu ifade ederek tamamladı.

Açılış konuşmasının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Kalaycıoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı, Muğla Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muammer Tuna, ODTÜ’den Yrd. Doç. Dr. Fatma Umut Beşpınar, SDÜ’den Prof. Dr. Hüseyin Gül, yine SDÜ’den Prof. Dr. Songül Sallan Gül ve Doç. Dr. Suat Kolukırık ve telekonferans ile katılan FBI’dan Dr. Annemarie Schweighofer Brauer’in konuşmacı olarak yer aldığı Uluslararası Göç Boyutları ve Yönetim Sorunu konulu oturuma geçildi.

 

Oturum kapsamında konuşmacılar, göç türleri, göçün nedenleri, etkileri, kültürlerarası farklılıklar, Türkiye’de en çok göç alan bölgeler ve yapılan araştırmalardan bahsettiler.

Çalıştay, öğleden sonra çeşitli oturumlarla devam etti.

Yayın Tarihi: 14/09/2012
Okunma Sayısı: 2054