Akademik Program ve Başvuru Süreci

Sanat Tarihi Anabilim Dalı Lisansüstü Programı Başvuru Koşulları

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim dalında lisansüstü eğitim görmek isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamış ve öngörülen sınavlardan yeterlilik sağlamış olmalıdır. Bu süreçler ve sınav bilgileri için Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ana bilim dalımızda tezli yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir. Yurtiçi veya yurtdışı diğer üniversiteler eşdeğer programlarda öğrenimine başlamış ya da üniversitemiz başka programlarında öğrenimine başlamış öğrenciler ana bilim dalı ve üniversitemiz enstütüsünce belirlenen şartlar altında Sanat Tarihi Ana Bilim Dalına yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan önce her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derecede dikkate alınarak incelenir ve usulünce değerlendirilir. 
Bölüme öğrenci kabul koşulları her yıl güz ve bahar dönemi başlamadan önce Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kendi internet sayfasında duyurulur.