Organizasyon Şeması

Türk ve İslam Sanatı Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Doğan DEMİRCİ  (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Ercan VERİM

Arş. Gör. Ali Riza BİLGİN

 

Türk Dünyası ve Orta Çağ Kültürleri Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Süreyya Eroğlu BİLGİN (Ana Bilim Dalı Başkanı)

 

Bizans Sanatı Ana Bilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Muhsine Eda ARMAĞAN (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğretim Üyesi Evren YILMAZ 

 

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Ana Bilim Dalı