Misyon, Vizyon

Amacı:Sanat Tarihi bölümü lisans eğitiminin temel amacı öğrencilerin kapsamlı bir şekilde eğitilerek bağımsız, eleştirel yaklaşıma sahip ve kendine güvenen bireyler olarak sanat tarihini inceleyebilen ve araştırabilen şahıslar yetiştirmek ve lisansüstü çalışmaları amaçlayan öğrencileri de bu yönde hazırlamaktır. Bölümümüzün hedefi ülkemizde ve dünyada bulunan kültür varlıklarını tanıtarak, bunları öğrencilere aktarmaktır. Öğrencilerimiz böylelikle sanat tarihinin dayandığı esasları, bilim dünyasındaki önemini ve bunun sistematik bir bilgi bütünü olduğunu öğrenmektedirler.

 

Misyon: Bölümümüz, sanat tarihinin her alanında uluslararası düzeyde çalışmalar yapabilecek bilgilere sahip ve edindiği bilgileri diğer disiplinlere uygulama becerisini kazanmış, eleştirel bakan ve düşünebilen, karşılaştığı sorunlara çözüm getirebilen, bulunduğu konumda öncü ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi ve kaliteli bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yaptırmayı hedefler.

Vizyon: Yapılan kaliteli bilimsel yayınları ve projeleriyle, bilim ve teknolojinin baş döndürücü gelişmesinin bir sonucunda ortaya çıkan popüler araştırma alanlarına yönelerek kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren akademik personeliyle, bilgi üretme ve sahip olduğu eğitimi gerçek hayatta uygulayabilme becerisini kazanmış olarak yetiştirilen bireylerle, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü bir bölüm olmaktır.

 

 

Eğitim ve Öğretim:Eğitim yılı her biri 14 haftadan oluşan iki dönemden oluşmaktadır. Güz dönemi, Eylül ayında ve Bahar dönemi de Şubat ayının sonunda başlamaktadır. Bölümümüzde verilen her bir ders, bireysel çalışmayı pekiştirmek amacıyla uygulama dersleriyle desteklenir.

Kabul ve Kayıt Koşulları:Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan süreçleri tamamlamak, sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Mezuniyet Şartları:Sanat Tarihi Lisans programından mezun olabilmek için eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri ve alması gereken seçmeli derslerin tamamını başarması, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve toplam 240 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması gerekir.