Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Koordinatörlükler
Erasmus Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Filiz SAYAR
Mevlana Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Bahadır OKTAY
AKTS Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Bahadır OKTAY

 

Öğrenci Sınıf Danışmanlıkları

1. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Filiz SAYAR
2. Sınıf Doç. Dr. Ebru TAYSİ

 

Webinar Etkinlikleri Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır OKTAY
Dr. Öğr. Üyesi Deniz SOYSAL

 

Oryantasyon Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Filiz SAYAR
Arş. Gör. Dr. Müge KADEMLİ