Misyon, Vizyon

2005 yılında kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2019 yılından itibaren lisans eğitimine başladı. Bölüm olarak vizyonumuz araştırma, uygulama ve öğretim konularında hem ulusal hem de uluslararası alanda önde gelen bölümlerden biri olmaktır. Bu doğrultuda öğrenme ve öğretme faaliyetlerine kendimizi adadık.

Bölümümüz sosyal psikoloji, deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi ve uygulamalı psikoloji anabilim dallarını içerecek şekilde kuruldu. Böylece, insanın zihinsel ve davranışsal süreçlerini incelemek için kullanılan yöntemleri ve kuramları tarihsel ve kültürel gelişimleri içerisinde tanıtan derslerin sunulmasını ve insanın çok yönlülüğünün vurgulanmasını hedefledik. Bu doğrultuda moleküler sinirbilim, bilişsel psikoloji, psikopatoloji, kişilerarası ilişkiler ve grup süreçleri gibi çeşitli konularda ilgileri bulunan öğretim elemanları olarak bir araya geldik ve karşılıklı anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Antropoloji, biyoloji, ekonomi, felsefe, sosyoloji ve tarih ve tıp gibi bölümlerden alınan derslerle öğrencilerimize disiplinler-arası temasın önemini aşılıyoruz. Sanayi, kamu ve sivil toplum ile iş birliğini güçlendirecek yeni projeleri ve staj imkanlarını önemsiyoruz. Böylece üretilen ve öğretilen bilimsel bilginin gündelik yaşam pratiklerine ulaşması konusunda yeni çözümler arıyoruz.

Sunduğumuz ders, laboratuvar, staj, seminer ve akademik danışmanlık imkanlarıyla içinde yaşadıkları toplumun sorunlarını tanıyan, eşitlikçi, bilim okuryazarlığını özümsemiş, ulusal ve uluslararası bilimsel literatürü takip edebilen, eleştirel düşünme becerisine sahip ve akademide, özel sektörde ya da kamu hizmetlerinde çalışabilecek nitelikte rekabetçi öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda seçkin bir lisansüstü eğitim programını da faaliyete geçirebilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü