Misyon ve Vizyon

Amacı:Matematik bölümü lisans eğitiminin temel amacı öğrencilerin kapsamlı bir şekilde eğitilerek bağımsız, eleştirel yaklaşıma sahip ve kendine güvenen bireyler olarak matematiği inceleyebilen ve uygulayabilen şahıslar yetiştirmek ve lisansüstü çalışmaları amaçlayan öğrencileri de bu yönde hazırlamaktır. Bölümümüzün hedefi Matematiksel düşünce sistemini öğretmektir. Öğrencilere temel matematiksel becerileri (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekleri kazandırmaktır. Ayrıca bireysel matematik çalışmaları ile öğrencileri geleceğe hazırlarken, kendi matematiksel beceri ve yeteneklerinde de ileriye gitmelerini sağlamak gelişen teknolojiyi takip edebilmelerine olanak verecek zihinsel becerileri nasıl kazanabileceklerini öğretmektir. Öğrencilerimiz böylelikle matematiğin dayandığı esasları, bilim dünyasındaki önemini ve bunun sistematik bir bilgi bütünü olduğunu öğrenmektedirler.

 

 

Misyon:Bölümümüz, matematiğin her alanında uluslararası düzeyde çalışmalar yapabilecek bilgilere sahip ve edindiği bilgileri diğer disiplinlere uygulama becerisini kazanmış, eleştirel bakan ve düşünebilen, karşılaştığı sorunlara çözüm getirebilen, bulunduğu konumda öncü ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi ve kaliteli bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yaptırmayı hedefler.

Vizyon:Yapılan kaliteli bilimsel yayınları ve projeleriyle, bilim ve teknolojinin baş döndürücü gelişmesinin bir sonucunda ortaya çıkan popüler araştırma alanlarına yönelerek kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren akademik personeliyle, bilgi üretme ve sahip olduğu eğitimi gerçek hayatta uygulayabilme becerisini kazanmış olarak yetiştirilen bireylerle, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü bir bölüm olmaktır.

Program Tanımı:Bölümümüz 21 tam zamanlı öğretim elemanı, 429 lisans öğrencisi ve 32 yüksek lisans ve doktora öğrencisiyle uluslarası düzeyde eğitim ve araştırma imkanları sunmaktadır. Bölümümüzün akademik kadrosu teorik matematik ağırlıklı olmak üzere uygulamalı matematik ve istatistik alanlarında da güncel matematiği aktif olarak katkıda bulunmaktadır. Eğitim alanındaki temel hedefimiz, belirgin matematiksel disiplinle yetişmiş, yaşamının her alanında matematiksel gözleme yer veren ve matematiğin diline aşina olmuş genç nesiller yetiştirmektir.

 

 

Eğitim ve Öğretim:Eğitim yılı her biri 14 haftadan oluşan iki dönemden oluşmaktadır. Güz dönemi, Eylül ayında ve Bahar dönemi de Şubat ayının sonunda başlamaktadır. Bölümümüzde verilen her bir ders, bireysel çalışmayı pekiştirmek amacıyla uygulama dersleriyle desteklenir.

Proje Çalışması:Lisans eğitiminin son yılında verilen bu çalışmada öğrencilerin aldığı dersler içerisinde karşılaşmadığı güncel konularda, kendi başına öğrenme ve araştırma yeteneğini kazandırılması hedeflenmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları:Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan süreçleri tamamlamak, sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları (örneğin Erasmus) kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler  Matematik Bölümünde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı’nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Bu kapsamda Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini Erasmus Ofisine yapmaktadırlar. Başvuru süreci ve işlemler ile ilgili detaylı bilgiler Erasmus Ofisi’nin internet adresine mevcuttur.

 

 

Mezuniyet Şartları:Matematik Lisans programından mezun olabilmek için eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri ve alması gereken seçmeli derslerin tamamını başarması, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve toplam 240 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması gerekir.

İstihdam Olanakları:Matematik Bölümü mezunları ilk ve orta eğitim kurumlarında öğretmenlik, özel eğitim kurumlarında eğitmenlik, banka ve sigorta sektörlerinde matematik ve bilgisayar destekli çözüm üretme uzmanı, işletmelerin mühendislik analizi ve tasarımı yapan bölümlerinde kariyer imkanları bulabilirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora çalışmaları gibi akademik çalışma alanları ile araştırma projelerinde yer alma imkanları kendilerine açıktır.

Üst Derece Programlara Geçiş:Matematik Bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar ayni bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da yüksek lisans programına başvurabilirler. Süleyman Demirel Üniversitesi Matematik Bölümü lisansüstü programlarına başvuru koşullarına Fen Bilimleri Enstitüsünün internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.

 

 

Kütüphane:Üniversite kütüphanemizde 1600' e yakın Matematik kitabı bulunmaktadır. Buna ilave olarak kütüphanemiz birçok elektronik veri tabanına da üyedir. Detaylara https://kutuphane.sdu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Bilgisayar Etkinliği:Bölümümüzde bilgisayarlı matematik dersleri verilmektedir. Bu derslerde temel bilgisayar kullanımı ve Matlab programı ile matematik uygulamaları öğretilmektedir. Bölümümüzün 25 kişilik bilgisayar laboratuvarı vardır. Her öğrencimize elektronik posta ve internet imkanı sunulmaktadır.