Tez Arşivi

Doktora Tez Arşivi

Adı Soyadı

Tez Adı

Danışman Adı Soyadı

Yılı

Suna SALTAN

Kendine eş olmayan matris potansiyele sahip Schrödinger operatörünün spektral analizi

 Bilender PAŞAOĞLU

2002

Ayşe Nur GÜNCAN

Sonlu boyutlu uzaylarda istatistiksel yakınsaklık

 Serpil PEHLİVAN

2002

Mevlüde Yakıt ONGUN

Sınır koşullarında spektral parametre bulunduran ikinci mertebeden adi diferansiyel denklemler için sınır değer problemi

 Bilender PAŞAOĞLU

2004

Mehmet GÜRDAL

Bazı yakınsaklık tipleri

 Serpil PEHLİVAN

2004

Salih AYTAR

Bulanık sayı dizilerinin istatistiksel limit ve yığılma noktaları

 Serpil PEHLİVAN

2004

Celalettin ŞENÇİMEN

Olasılıksal metrik uzaylarda istatistiksel yakınsaklık

 Serpil PEHLİVAN

2008

Cüneyt TOYGANÖZÜ

Sınır koşulunda spektral parametre bulunduran Sturm-Liouville problemleri

 Bilender PAŞAOĞLU

2009

Hüseyin TUNA

Simetrik operatörlerin indis defekt ve genişleme teorisi

 Bilender PAŞAOĞLU

2011

Ümit TOTUR

Abel ve cesaro toplanabilme metodları için Tauber tipi teoremler

 Bilender PAŞAOĞLU

2011

Tuba YİĞİT

Lineer n-Normlu uzayların tamlamasının ideal yakınsaklık karakterizasyonu

 Ahmet ŞAHİNER

2012

Özen ÖZER

Bazı Reel Kuadratik Sayı Cisimlerinin Yapılarının İncelenmesi

 Yılmaz ÇEVEN

2014

Gözde ÖZKAN

Minkowski

3-uzayda Elastik Şeritler

 Ahmet YÜCESAN

2014

Hüseyin ALBAYRAK

Yerel katı riesz uzaylarında istatistiksel süreklilik bazı yakınsaklık tipleri

 Serpil PEHLİVAN

2014

Aytekin ERYILMAZ

Sturm-Liouville Fark Operatörünün Spektral Özellikleri

 Bilender PAŞAOĞLU

2014

Banu GÜNTÜRK

Hiperstone Uygulamalar ve Bazı Uygulamaları

 Mehmet GÜRDAL

2015

Osman PALANCI İşbirlikçi Aralık Oyunları: Aralık Çözümlerinin Aksiyomatik Karakterizasyonları ve Bazı Uygulamalar  Sırma Zeynep ALPARSLAN GÖK 2016

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Arşivi

Adı Soyadı

Tez Adı

Danışman Adı Soyadı

Yılı

Ayşe Nur DAYIOĞLU

Konveks fonksiyonlar ve orlicz fonksiyonu yardımıyla tanımlanan bazı dizi uzayları

 Serpil PEHLİVAN

1997

Mehmet GÜRDAL

Non-Archimedean Banach uzaylar üzerinde sonsuz matrisler

 Serpil PEHLİVAN

1999

Salih AYTAR

Yoğunluk kavramı ve istatistiksel yakınsaklık

 Serpil PEHLİVAN

2001

Deniz Nimet ÜNSEREN

Hemen hemen yakınsaklık ve bazı uygulamaları

 Serpil PEHLİVAN

2002

Güriz TURGUT

Hilbert uzayında kendine eş olmayan operatörlerin spektral analizi

 Bilender PAŞAOĞLU

2002

Celaleddin ŞENÇİMEN

Isıl yazıcı başlıkların optimizasyonu

 Ramazan UYHAN

2004

TUBA ÇİĞDEM

Yarınormlu uzaylarda delta sınırlı diziler

 Ahmet ŞAHİNER

2004

Evren Sarıpınar

Filbert Matrislerin Normları

 

 Bahri TÜREN

2004

İsmail Tulga

İntegral Denklem Sistemlerinin Yaklaşık Çözümleri

 Mevlüde YAKIT ONGUN

2006

Aytekin ERYILMAZ

Fark operatörlerinin spektral teorisi

 Bilender PAŞAOĞLU

2006

Işıl AÇIK

2-Banach Uzayları

 Mehmet GÜRDAL

2007

 

Şadiye BURAN

Sınır Şartlarında Spektral Paremetre Bulunduran Süreksiz Katsayılı Kendine Eş olmayan Singüler Sturm-Liouville Problemi

 Mevlüde YAKIT ONGUN

2007

Feyza KURBAN

Isıl yazıcı başlıkta matematiksel modelleme

 Ramazan UYHAN

2007

Hamit ARMAĞAN

Öğrenci akademik performans değerlendirmesi için yeni bir yaklaşım

 Serpil PEHLİVAN

2008

Çiğdem ARSLAN

Singüler lineer diferensiyel hamilton sistemler

 Bilender PAŞAOĞLU

2008

Pakize Neval Zeynelgil

Singüler adi diferansiyel denklemler için sınır değer problemleri

 Bilender PAŞAOĞLU

2008

Hüseyin ALBAYRAK

İdeal ve Q yakınsaklık

 Serpil PEHLİVAN

2008

Zeynep Hande YAMAN

İdeal cauchy dizileri

 Serpil PEHLİVAN

2008

Havva Şule Tuncer

Kendine eş olmayan Sturm-Liouville operatörlerinin spektral analizi

 Bilender PAŞAOĞLU

2009

Hüseyin TAV

Genelleştirilmiş istatistiksel yakınsaklık

 Ayşe Nur GÜNCAN

2009

Demet Taylan

Hipertam çizgeler ve genelleştirilmiş Kneser-Lovasz teoremi

 Yusuf CİVAN

2009

FATMA KADRİYE ÖRGEN

Çoklu diziler ve onların istatistiksel yakınsaklığı

 Ahmet ŞAHİNER

2009

Gülnur Başer

Çizgelerin Sperner sayıları

 Yusuf CİVAN

2009

Fatma İŞCAN

Onsager Diferansiyel Denkleminin Nümerik Çözümü Üzerine Yeni Yaklaşımlar

 Mevlüde YAKIT ONGUN

2010

Şahin KORKMAZ

Hareketli lazer başlığı ile üretilen üç boyutlu sıcaklık dağılımının matematiksel modellemesi

 Ramazan UYHAN

2010

Asuman ZEYTİNOĞLU

Burgers denklemlerinin bazı yaklaşık çözümleri

 Bilender PAŞAOĞLU

2010

Özlem KORKMAZ

Sınır değer problemleri ve fark denklemleri

 Bilender PAŞAOĞLU

2010

Sevim ACAR

Duhamel çarpımlı integro-diferensiyel denklemlerin çözümlerinin varlık ve teklik problemleri

 Suna SALTAN

2010

Mehmet ORAL

Minkowski

3-uzayda Hiperkuadrikler Üzerinde Elastik Eğriler

 Ahmet YÜCESAN

2010

Gözde ÖZKAN

Bir Riemann Manifoldunda Gevşetilmiş Elastik Çizgi

 Ahmet YÜCESAN

2010

Yasemin YAY

Minkowski

3-uzayda Kirchhoff Elastik Çubuklar

 Ahmet YÜCESAN

2010

Hayriye Seda AKIN

Fuzzy hedef programlama ve uygulamaları

 Ahmet ŞAHİNER

2011

Uğur Erginekin

Filbert Matrislerin Logaritmik Ağırlıklı Matris Normları

 Bahri TÜREN

2011

Filiz YILMAZ

AX=XA Tipindeki Operatör Denklemlerin Çözümü Hakkında

 Mehmet GÜRDAL

2011

Yasemin ÖZEL

İntegral operatörler teorisinde Duhamel çarpımının bazı uygulamaları

 Suna SALTAN

2011

Nuri TUNÇER

Fonksiyon dizileri için yeni yakınsaklık tipler

 Serpil PEHLİVAN

2012

Melek Yardım

 

Paskal Benzeri Matrisler Üzerine

 

 Bahri TÜREN

2012

Yeşim ERBİL

q-Fibonacci Hiberbolik fonksiyonlar

 Ayşe Nur GÜNCAN

2012

Şeyda AKDUMAN

q-Pell hiperbolik fonksiyonlar

 Ayşe Nur GÜNCAN

2012

Müzeyyen Gülşah KARTAL

Holomorfik Hiperyüzeylerin Diferansiyel Geometrisi

 Ahmet YÜCESAN

2012

Mualla Birgül HUBAN

Olasılıksal 2-normlu uzaylarda bazı yakınsaklık tipleri

 Mehmet GÜRDAL

2012

Öznur ÖLMEZ

Konik Metrik Uzayların Denkliği

 Salih AYTAR

2012

Fatma GEÇİT

Kaba Yakınsaklık

 Salih AYTAR

2012

Havva GÖKKAYA

Yeni global optimizasyon tekniği ve uygulaması

 Ahmet ŞAHİNER

2012

Gamze BUZKAN

Global minimum bulma metodu üzerine

 Ahmet ŞAHİNER

2012

Zakir Deniz

Çizgelerde Yol-Eşleme ve Renklendirme

 Yusuf CİVAN

2012

Zekiye Çiloğlu

Parçalı metrikler, L-değerli eşitlikler ve aralarındaki ilişkiler

 Yılmaz ÇEVEN

2012

Mehmet Afşin Özek

Perturbasyon metotlar ve bu metodların diferansiyel denklemlere uygulanması

 Bilender PAŞAOĞLU

2013

Ahmet SARIARSLAN

İflas problemlerinin oyun teorisi ile çözümü üzerine

 Sırma Zeynep ALPARSLAN GÖK

2013

Ulaş YAMANCI

Berezin Sembolleri ve Toeplitz Operatörleri ile İlgili bazı Sonuçlar

 Mehmet GÜRDAL

2013

Kenan Çağlar DÜKEL

Çıkarma Cebirlerinde İntuitionistic N-idealler

 Yılmaz ÇEVEN

2013

Damla ARSLAN

Kesirli mertebeden diferansiyel denklem sistemlerinin sayısal çözümü

 Mevlüde YAKIT ONGUN

2013

Atilla ÖZER

Parçalı sabit argümanlı diferansiyel denklemlerde Lyapunov fonksiyon metodu ile kararlılık analizi ve uygulamalar

 Duygu ARUĞASLAN ÇİNÇİN

2013

Tevfik KUNT

Ayrık Duhamel çarpımı ve bazı operatörlerin spektral katlılığı

 Suna SALTAN

2013

Halil Sarı

İdeallere Göre A-istatistiksel Yakınsaklık

 Mehmet GÜRDAL

2014

Seyfettin ALAN

Eşlenmiş asimptotik açılım metodu ve metodun uygulamaları

 Ramazan UYHAN

2014

Hasret DEĞER

Berezin sembolleri ve Abel yakınsaklık ile ilgili bazı sonuçlar

 Mehmet GÜRDAL

2014

Mehmet Akif YETİM

Kısmi sıralı kümelerde boyut kuramı ve çizge renklendirme

 Yusuf CİVAN

2014

Fulya ÖZTÜRK

Olasılıksal metrik uzaylarda yeni bir yakınsaklık

 Serpil PEHLİVAN

2014

Nur Cengiz

Süreksiz etkili mekanik bir sistemde periyodik çözümlerin varlığı

 Duygu ARUĞASLAN ÇİNÇİN

2015

Şerife Yolcu

Sıçramalı diferansiyel denklemler ile modellenen bazı gerçek süreçlerin dinamiği

 Duygu ARUĞASLAN ÇİNÇİN

2015

Çiğdem BALCI

Deprem Verilerinin Ekstrem Değer Teorisi İle İstatistiksel Analizi: Göller Bölgesi Örneği

 

 Cüneyt TOYGANÖZÜ

 

2015