Hakkında

Matematik bölümü lisans eğitiminin temel amacı öğrencilerin kapsamlı bir şekilde eğitilerek bağımsız, eleştirel yaklaşıma sahip ve kendine güvenen bireyler olarak matematiği inceleyebilen ve uygulayabilen şahıslar yetiştirmek ve lisansüstü çalışmaları amaçlayan öğrencileri de bu yönde hazırlamaktır. Bölümümüzün hedefi Matematiksel düşünce sistemini öğretmektir. Öğrencilere temel matematiksel becerileri (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekleri kazandırmaktır. Ayrıca bireysel matematik çalışmaları ile öğrencileri geleceğe hazırlarken, kendi matematiksel beceri ve yeteneklerinde de ileriye gitmelerini sağlamak gelişen teknolojiyi takip edebilmelerine olanak verecek zihinsel becerileri nasıl kazanabileceklerini öğretmektir. Öğrencilerimiz böylelikle matematiğin dayandığı esasları, bilim dünyasındaki önemini ve bunun sistematik bir bilgi bütünü olduğunu öğrenmektedirler. Bölümümüz, matematiğin her alanında uluslararası düzeyde çalışmalar yapabilecek bilgilere sahip ve edindiği bilgileri diğer disiplinlere uygulama becerisini kazanmış, eleştirel bakan ve düşünebilen, karşılaştığı sorunlara çözüm getirebilen, bulunduğu konumda öncü ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi ve kaliteli bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yaptırmayı hedefler. Yapılan kaliteli bilimsel yayınları ve projeleriyle, bilim ve teknolojinin baş döndürücü gelişmesinin bir sonucunda ortaya çıkan popüler araştırma alanlarına yönelerek kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren akademik personeliyle, bilgi üretme ve sahip olduğu eğitimi gerçek hayatta uygulayabilme becerisini kazanmış olarak yetiştirilen bireylerle, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü bir bölüm olmaktır. Bölümümüz 21 tam zamanlı öğretim elemanı, 429 lisans öğrencisi ve 32 yüksek lisans ve doktora öğrencisiyle uluslarası düzeyde eğitim ve araştırma imkanları sunmaktadır. Bölümümüzün akademik kadrosu teorik matematik ağırlıklı olmak üzere uygulamalı matematik ve istatistik alanlarında da güncel matematiği aktif olarak katkıda bulunmaktadır. Eğitim alanındaki temel hedefimiz, belirgin matematiksel disiplinle yetişmiş, yaşamının her alanında matematiksel gözleme yer veren ve matematiğin diline aşina olmuş genç nesiller yetiştirmektir.

Radyo SDÜ
Akademik Takvim
Öğrenci Bilgi Sistemi
Akademik Personel
Ders Programı

Akademik Analizler