Akademik Program

Kimya Anabilim Dalı Lisansüstü Programı Başvuru Koşulları

 

1. Yüksek Lisans için bir lisans diplomasına sahip olmak,

Doktora için yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

Doktora eğitimine başvuruda Yüksek lisans mezuniyet notunun 4 tam not üzerinden en az 2.5 veya eşdeğeri olması;

·      Mezuniyet notu sadece 100’lük sistem olan adaylar 100’lük notu girecekler.

·      Mezuniyet notu sadece 4’lük sistem  olan adaylar 4’lük notu girecektir.( 4’lük sistem notunu giren adayların notları YÖK dönüşüm tablosundan sistem tarafından 100’lüğe çevrilecek olup, Mezun olunan Üniversiteden getirilen dönüşüm tabloları  kabul edilmeyecektir.)

·      Transkriptinde hem 4’lük hemde 100’lük notu olan adaylar istediği notu tercih edecektir. Ancak Transkriptindeki 4’lük notu giren adayların notları YÖK dönüşüm tablosundan sistem tarafından 100’lüğe çevrilecektir.)

·      Diğer not sistemlerine sahip  olan adayların transkrip notları (5’lik,6 lık ..vs) YÖK dönüşüm tablosundaki 100’lük karşılıkları dikkate alınacaktır.

Başvuru yapan adayların Mezuniyet not ortalamalarını sisteme girerken yapmış oldukları tercihlerde sorumluluk adayın kendisine aittir.

 

2.Yüksek lisans için ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak veya ALES karşılığı uluslar arası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından birinden eşdeğer puan almış olmak,

Doktora için, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan en az 80 puana sahip olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE veya GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmak.

 

3Yüksek Lisans için YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından, YDS’ye eşdeğer sayılan ulusal veya uluslar arası düzeyde kabul gören yabancı (ÖSYM'nin yabancı dil eşdeğerlilik tablolarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz) dil sınavlarından birine girmiş olmak,

Doktora için,YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan almış olmak veya bu sınavlara eşdeğer sayılan yabancı dil sınavlarından birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

 

4. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının % 50’si, mezuniyet notunun (doktora programı için yüksek lisans mezuniyet notu, lisans diploması ile başvuru yapan adaylarda ise lisans mezuniyet notu dikkate alınacaktır.) %25’i, yabancı dil notunun %10’u ve mülakat notunun %15’i dikkate alınarak yapılacak sıralamada, başarı puanları, yüksek puandan küçüğe doğru sıralanarak kontenjan sayısınca öğrenci alınır. Mülakata girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır.

 

5. Yatay geçiş talebinde bulunan adayların yönetmeliğimiz gereğince kayıtlı oldukları Üniversitelerinde en az 1 dönem başarılı olmaları zorunludur. Yatay geçiş yapacak adaylarda ALES süresi aranmayacaktır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu sayfada sunulan bilgiler Fen Bilimleri Enstitüsü yönetmeliğinden alınmıştır.

Detaylı ve güncel bilgi için Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesini inceleyiniz.

Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.