Misyon ve Vizyon

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1993 yılında kurulmuştur. 1993-1994 yılları arasında ilk öğrencilerini almaya başlamış ve eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür.

 

Kimya Bölümünün temel amacı; kimya ve kimyanın tüm alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte mesleki bilgi ve beceriye sahip, bilimsel araştırma ilkelerine sadık, ülkenin çıkarlarına ve toplumun ihtiyaçlarınına cevap verebilen donanımlı, yaratıcı lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

Eğitim, öğretim  ve araştırma alanlarında kendini sürekli geliştiren personeliyle  bilgi ve tecrübeye sahip bireylerin yetiştirilmesi sağlamak, ulusal ve uluslar arası alanda tanınmış, saygın bölümler arasında yer almaktır.

 

Misyonumuz

Lisans ve lisansüstü düzeyde yetiştirdiği başarılı öğrenciler ile uluslararası çalışmalar yapabilecek bilgilere sahip, teknolojik gelişmelere ayak uyduran, sorgulayıcı, disiplinlerarası uygulama becerisi kazanmış, etik kuralların bilincinde olan, çevreye duyarlı, girişimci, saygılı bireyler yetiştirmek, kaliteli bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yaparak ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

Program Tanımı

Kimya Bölümü, Ulusal ve Uluslararası alanlarda tanınmış Profesör, Doçent, Dr. Öğretim üyesinden oluşan yaklaşık 19 akademik personele, 1 Araştırma görevlisine, 141 lisans öğrencisine ve yaklaşık 170  lisansüstü öğrencisine sahiptir.

Bu bölüm dinamik öğretim kadrosu ile, yenilikçi bir lisans eğitimi ve yüksek kalitede lisansüstü programı sağlamaktadır. Kimya Bölümü, biyokimya, analitik, anorganik, organik ve fizikokimyayı içeren tüm alanlarda uzmanlaşmış lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi veren kapsamlı bir bölümdür. 

Bölüm tanıtım videosuna ulaşmak için tıklayınız

Kimya Bölümünde Lisans Eğitimi


Kimya Lisans Programında zorunlu teorik, uygulamalı ve laboratuar derslerinin yanı sıra teknolojik ve bilimsel araştırma metotları hakkında 3. ve 4. sınıflarda seçmeli dersler de sunulmaktadır. Program Temel Kimya derslerini dört yıllık zaman süresince verip, teorik ve uygulama dersleri birlikte yürütülmektedir. Ayrıca, öğrenciler isteğe bağlı olarak da endüstride staj yapabilmektedirler. Son sınıfta öğrenciler, bir öğretim üyesinin danışmanlığında bitirme projesi hazırlayarak, bağımsız olarak bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmektedir. Bölüm öğrencileri, temel kimya bilgi ve becerilerini kazanıp, kendilerini ileride seçecekleri iş alanlarındaki bilimsel problemleri değerlendirip çözme yönünde geliştirme olanağını bulmaktadırlar. Kimya Bölümü, bölümde bulunan gerekli çevre, malzeme ve aletlerle desteklenen, güncel bilimsel ve teknolojik seviyede lisansüstü eğitimi de vermektedir.

 

Kimya Bölümünden Mezun Olanların Çalışma Alanları


Maddelerin yapılarını araştıran ve insanların yararına yeni bileşikler üreten kimyacılar, ilaç, gübre, sentetik lif, plastik endüstrisi, boya sektörü, çimento  gibi pek çok alanda kullanılan malzemelerin de üreticileridirler. Kimyacılar, çevre, gıda, ilaç, tekstil, boya, cam, sabun, yağ, deterjan, içecek, demir ve çelik üreten özel veya devlet kurumlarının, araştırma, geliştirme ve/veya kalite kontrol bölümlerinde çalışabilirler. Bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuarlarında da iş imkânı bulabilirler. Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan kimyacılar tezsiz yüksek lisans eğitimi ile Pedagoji Sertifikası alarak eğitim sektöründe de öğretmen olarak çalışabilirler.


Kimya Bölümüzdeki Bilimsel Araştırma Olanakları


Bölümümüzde, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Fizikokimya ve Biyokimya anabilim dallarında yürütülen bilimsel çalışmalar Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (Tübitak) Araştırma projeleri ve hızlı destek projeleri ile desteklenmektedir. Bölümümüzde aktif olarak yürütülen başlıca araştırma konuları, adsorpsiyon, iyon değiştirme, membranlarla ayırma, kromatografik yöntemlerle ayırmalar, oksim sentezleri, reaksiyon ve susuz ortam kinetiği, yakıt pilleri, elektrokimya, polimerler, iletken polimerler, polimerlerin elektroreolojisi, organik bileşik sentezleri, bitkisel ekstraktif maddeler Kimyası, selüloz ve kâğıt kimyası, DNA ve enzim genetiği, protein kimyası ve supramoleküler kimyadır.