Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1993 yılında kurulmuştur. 1993-1994 yılları arasında ilk öğrencilerini almaya başlamış ve eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Kimya Bölümünün temel amacı; kimya ve kimyanın tüm alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte mesleki bilgi ve beceriye sahip, bilimsel araştırma ilkelerine sadık, ülkenin çıkarlarına ve toplumun ihtiyaçlarınına cevap verebilen donanımlı, yaratıcı lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmektir. Vizyonumuz; eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında kendini sürekli geliştiren personeliyle bilgi ve tecrübeye sahip bireylerin yetiştirilmesi sağlamak, ulusal ve uluslar arası alanda tanınmış, saygın bölümler arasında yer almaktır. Misyonumuz; lisans ve lisansüstü düzeyde yetiştirdiği başarılı öğrenciler ile uluslararası çalışmalar yapabilecek bilgilere sahip, teknolojik gelişmelere ayak uyduran, sorgulayıcı, disiplinlerarası uygulama becerisi kazanmış, etik kuralların bilincinde olan, çevreye duyarlı, girişimci, saygılı bireyler yetiştirmek, kaliteli bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yaparak ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktır. Program Tanımı: Kimya Bölümü, Ulusal ve Uluslararası alanlarda tanınmış Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesinden oluşan yaklaşık 15 akademik personele, 3 Araştırma görevlisine sahiptir. Bu bölüm dinamik öğretim kadrosu ile, yenilikçi bir lisans eğitimi ve yüksek kalitede lisansüstü programı sağlamaktadır. Kimya Bölümü, Biyokimya, Analitik, Anorganik, Organik ve Fizikokimyayı içeren tüm alanlarda uzmanlaşmış lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi veren kapsamlı bir bölümdür.

Akademik Analizler