Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Oryantasyon Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Ömer Utku ERZENGİN

                                                Dr. Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU

 

Webinar Düzenleme Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ALBAYRAK

                                                              Arş. Gör. Zübeyde ÇİÇEK

 

AKTS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ALBAYRAK

                                       Dr. Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU

                                      Dr. Öğr. Üyesi Ömer Utku ERZENGİN

 

Web Sayfası sorumlusu:   Arş. Gör. Zübeyde ÇİÇEK             

 

Yayın Tarihi: 11/11/2020
Okunma Sayısı: 175