Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Oryantasyon Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Ömer Utku ERZENGİN

                                                Doç. Dr. Cengiz GAZELOĞLU

 

Webinar Düzenleme Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ALBAYRAK

                                                              Arş. Gör. Zübeyde ÇİÇEK

 

AKTS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ALBAYRAK

                                      Doç. Dr. Cengiz GAZELOĞLU

                                      Dr. Öğr. Üyesi Ömer Utku ERZENGİN

 

Web Sayfası sorumlusu:   Arş. Gör. Zübeyde ÇİÇEK