Kalite Çalışmaları

      • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Klavuzu (Ocak 2020) için tıklayınız.
     • Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi (2020) için tıklayınız.
     • Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal Geri Bildirim Raporu (2017) için tıklayınız.
     • Dereceli Değerlendirme Anahtarı (Rubrik Değerlendirme Formu) için tıklayınız.
     • Süleyman Demirel Üniversitesi 2021-2015 Stratejik Planı için tıklayınız.
     • Kalite Güvence Ofisi sunumu için tıklayınız.