GUL HERBARYUMU'NUN TARİHÇESİ

        Gül herbaryumunun temelleri 1994 yılında Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK tarafından atılmıştır. Herbaryumda yaklaşık 25000 örnek bulunmaktadır ve bu bitkilerin büyük bölümünü Ranunuculaceae, Caryophyllaceae ve Rosaceae familyalarına aittir.

Herbaryumun bitki potansiyeli 2004-2007 "Silene L. (Caryophyllaceae) Cinsi Auriculatae ve Brachypodiae Seksiyonlarının Revizyonu",  2006-2009 "Türkiye Rosa L. (Gül) Taksonlarının Genetik Çeşitliliği Tespiti, Ekonomiye Kazandırılması Olanaklarının Araştırılması ve Süleyman Demirel Üniversitesi Bünyesinde Rosarium(Gülistan) Tesisi" ve 2008-2011 " Türkiye Gypsophila L. ve Ankyropetalum Fenzl (Caryophyllaceae) Cinslerinin Revizyonu ve Saponin Düzeylerinin Belirlenmesi" gibi büyük ve önemli TÜBİTAK projeleri ile oluşturulmuştur.

En fazla bitki sayısı Rosa cinsine ait olması ve herbaryumun güller diyarı Isparta'da yer alması sebebiyle 2009 yılında uluslararası "GUL" kodunu alarak bilim dünyasına kazandırılmıştır. Gül Herbaryum'u 2011 yılı itibariyle Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde herbaryum hazırlık odası ve bitki müzesi olmak üzere iki alt birim ile hizmet vermektedir.

Yayın Tarihi: 14/08/2012
Okunma Sayısı: 3274