Türkiye Bitkileri

 

TÜRKİYE BİTKİLERİ

"Türkiye" adında bir vatan vardır,
Ne kadar anlatsak o kadar kârdır.
Tam oniki bin bitkiye vatandır,
Flora zengindir, iş bu ülkede.

Onbir ciltte anlatılmış bitkiler,
İklim, topoğrafya, nice etkiler,
Türkler bu vatana çoktan diktiler,
Ayyıldızlı bayrak, iş bu ülkede.

Alplerde ve Himalaya'da varız,
Tersiyerde, Quaternerde varız,
Bir yarımada, üç tarafı deniz,
Bir tarafı kara, iş bu ülkede.

Merak eyle, anlam çıkar sözümden,
Sakınırım düşmanların gözünden,
Kışı, yazı, baharından güzünden,
Dört mevsim yaşanır, iş bu ülkede.

Kaçkar, Dumlu, Erciyes ve Amanos, 
Istranca, Köroğlu, Sandras ve Toros,
Zigana, Pülümür, Geçidi-Horoz,
Her biri bir derya, iş bu ülkede.

Gezersin dağları, aylık, gündelik,
Lale, sümbül, nergiz, sığla, güneyik,
Binikiyüz cins ve dörtbin endemik, 
Bin üçyüz üzüm var, iş bu ülkede.

Flora maçında Avrupa’ya gol,
Birlikte atalım, gel simbiyont ol,
İncir, zeytin, buğday, çiçek-Dedegül,
Kutsal bitkiler çok, iş bu ülkede.

Nice medeniyet konup göçtüler, 
Ektiler, biçtiler, koyup gittiler, 
Binlerce bitkiyi ıslah ettiler,
İlaç, gıda, bahar; iş bu ülkede.

Dokuz tür EX oldu, botanik yasta,
CR kategorisi ! olmasın hasta,
Edirne'den Van’a; Muğla’dan Kars’a
Olmasın kayıplar, iş bu ülkede.

Gereği yok, daha fazla demenin,
Sığırkuyruğu, güller ve gevenin,
Gıvışgan ve Peygamber çiçeğinin
Gen merkezi vardır, iş bu ülkede.

Prof.Dr. Hasan ÖZÇELİK (Isparta)

Yayın Tarihi: 04/09/2018
Okunma Sayısı: 647