Bitkilerden Mektup Var

BİTKİLERDEN MEKTUP VAR

Bize bitki, nebat derler,
İnsan, hayvan koklar yerler,
Anlamakta engelliler;
Hayat bizimle başladı.

Yaratıldık yıllar önce,
Ümit olduk nice gence,
Kimimiz gül, kimi gonca
Adım; Funda, Nergis, Yonca.

Sık sık ölür, diriliriz,
Her öğünde yeniliriz.
Tüm cihanda biliniriz.
Sağlık iksiri bizleriz.

Bunca nimet, emir Haktan,
Hepimiz var olduk yoktan,
Görevi bitenler çoktan,
Levhi mahfuzda kayıtlı.

Tahta olduk, beşik olduk,
Tarak olduk, başa konduk,
Sizin için doğduk, öldük,
Hepsi size hizmet için.

Emri hak ile var olduk,
Sudan karaya yol bulduk,
Sekiz merkezden yayıldık,
İki merkez; Akdenizde.

Dilimiz yok amma deriz,
Biz sizden önce de varız,
Kökümüzle çamur yeriz,
Size meyve getiririz.

Dikenimle korunurum,
Zehirimle barınırım,
Her ülkeye yayılırım,
Kimse vize sormaz bize.

Her birimiz ayrı renkten,
Aynı cinsten, farklı kökten,
Ana-baba ve topraktan,
Yaratıldık sizin gibi.

Üretiriz temiz hava,
Budur bizim için dava,
Tarım için olduk maya,
Zenginliğin kapısıyız.

Her kapının eşiğiyiz,
Her sofranın kaşığıyız.
Efendiye döşeğiyiz,
Çoğu kıymet vermez bize.

Ozanımız çalar sazı,
Böyle imiş bizim yazı,
Kumaş, urgan, şile bezi,
Olmasaydık halin nedir !!!

Gıda, ilaç ve yakacak,
Olduk evlere yapacak,
Kıyamet o gün kopacak,
Kıymetimiz bilinmezse.

İlmi boş yerde arama,
Kitap ve defter tarama,
Hünerimiz çoktur ama,
Her şeyi Haktan biliriz.

Prof.Dr. Hasan Özçelik
(08.06.2018, Isparta)

Hikayesi: 

İnsanoğlunun hizmetinde bulunan bitkiler dünyasının diline tercüman olarak bu şiir yazılmıştır. Bitkiler insanoğlundan hatta hayvanlar aleminden önce yaratılmış, adeta kendisinden sonra geleceklere zemin hazırlamıştır. Bitkilerin 8 gen merkezinden dünyaya yayıldığı kabul edilir. Bu merkezlerden 2'si Türkiye'de ve Akdeniz bölgesindedir. Bu şiirde bitkilerin çeşitli özellikleri anlatılmaya çalışılmıştır.

İnsanoğlunun hizmetinde bulunan bitkiler dünyasının diline tercüman olarak bu şiir yazılmıştır. Bitkiler insanoğlundan hatta hayvanlar aleminden önce yaratılmış, adeta kendisinden sonra geleceklere zemin hazırlamıştır. Bitkilerin 8 gen merkezinden dünyaya yayıldığı kabul edilir. Bu merkezlerden 2'si Türkiye'de ve Akdeniz bölgesindedir. Bu şiirde bitkilerin çeşitli özellikleri anlatılmaya çalışılmıştır.

Yayın Tarihi: 04/09/2018
Okunma Sayısı: 662