Başvuru Koşulları

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

1) Adaylar sadece bir programa başvuru yapabilirler. Adayların, başvuracakları anabilim dalının uygun gördüğü lisans programlarının birinden mezun olmaları gerekir.
2) ALES sınavından en az 55 sayısal puan veya eş değer sınavlar olarak kabul edilen GRE’den 610 veya GMAT’ dan 450 puan almış olmak gerekmektedir. Bu sınavların geçerliliği beş yıldır.
3) Yabancı Dil Sınavı (YDS, e-YDS-YÖK-DİL) veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birisine girmiş olması gerekir. Bu sınavların geçerliliği beş yıldır. (ÖSYM’nin yabancı dil eşdeğerlik tablolarına erişmek için tıklayınız).

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURAN ADAYLARIN BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI

ALES
LİSANS MEZUNİYET NOT ORTALAMASI
BİLİMSEL DEĞERLENDİRME/MÜLAKAT SINAVI NOTU
YABANCI DİL SINAVI
% 50 % 25 % 15 % 10
BAŞARI NOTU EN AZ 60 OLAN ADAYLAR KONTENJAN SAYISI DİKKATE ALINARAK YÜKSEK PUANDAN DÜŞÜK PUANA DOĞRU SIRALANIR VE İLGİLİ PROGRAMA KAYIT HAKKI KAZANIR. PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA ALES PUANI YÜKSEK OLAN ADAY TERCİH EDİLİR.

 

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

1) Adaylar sadece bir programa başvuru yapabilirler. Adayların, başvuracakları anabilim dalının uygun gördüğü lisans ve/veya yüksek lisans programlarının birinden mezun olmaları gerekir.
2) ALES sınavından en az 55 sayısal puan veya eş değer sınavlar olarak kabul edilen GRE’den 610 veya GMAT’ dan 450 puan almış olmak gerekmektedir. Bu sınavların geçerliliği beş yıldır.
3) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayın lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir not ortalaması ve başvurduğu programın ALES sınavından en az 80 sayısal puan veya ilgili EABD/EASD tarafından istenen veya eş değer sınavlar olarak kabul edilen GRE veya GMAT eş değer puan almış olmak gerekmektedir.
4) Yabancı Dil Sınavı (YDS, e-YDS-YÖK-DİL) veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan alması gerekir. Bu sınavların geçerliliği beş yıldır. (ÖSYM’nin yabancı dil eşdeğerlik tablolarına erişmek için tıklayınız).

 

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURAN ADAYLARIN BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI

ALES
YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET NOT ORTALAMASI
BİLİMSEL DEĞERLENDİRME/MÜLAKAT SINAVI NOTU
YABANCI DİL SINAVI
% 50 % 25 % 15 % 10
BAŞARI NOTU EN AZ 65 OLAN ADAYLAR KONTENJAN SAYISI DİKKATE ALINARAK YÜKSEK PUANDAN DÜŞÜK PUANA DOĞRU SIRALANIR VE İLGİLİ PROGRAMA KAYIT HAKKI KAZANIR. PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA ALES PUANI YÜKSEK OLAN ADAY TERCİH EDİLİR.

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI

1) Üniversite içindeki başka bir EABD/EASD programında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, aldığı derslerden başarılı olan ve tez konusu belirlenmiş ise yeni bir tez konusu hazırlayacağını kabul eden öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir.
2) Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve 4’lük not sistemi üzerinden Yüksek Lisan için en az 2,5 ve Doktora için en az 3,0 veya eşdeğeri puan almış olması gerekir.
3) Yatay geçiş yapacak adaylarda ALES süresi aranmaz.
4) Yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
5) Tezsiz Yüksek Lisans programına yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1) Anabilim dallarındaki lisansüstü programlara ve bu programlardaki çalışma alanlarına aynı dönemde birden fazla başvuru yapılamaz. Online başvurularda program son başvurulan anabilim dalını ve çalışma alanını kabul etmektedir.
2) Başvuru sürecinde adayların, hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, vb. nedenlerle yaptığı yanlış başvuru iptal edilecektir. Adayların başvuru yapmadan önce ilan metnini dikkatle incelemesinde yarar vardır.
3) Mezuniyet not ortalaması sadece 100’lük sistemde olan adaylar başvuru sistemine 100’lük not ortalamalarını gireceklerdir.
4) Mezuniyet not ortalaması sadece 4’lük sistemde olan adaylar başvuru sistemine 4’lük not ortalamalarını gireceklerdir. 4’lük sistemde notunu giren adayların notları, YÖK dönüşüm tablosu baz alınarak sistem tarafından 100’lük not sistemine çevrilecek olup, mezun olunan üniversiteden getirilen dönüşüm tabloları kabul edilmeyecektir.
5) Mezuniyet not ortalaması hem 4’lük sistemde hem de 100’lük sistemde olan adaylar istediği notu tercih edeceklerdir. Ancak başvuru sistemine 4’lük sistemdeki mezuniyet notunu giren adayların not ortalamaları, YÖK dönüşüm tablosu baz alınarak başvuru sistemi tarafından 100’lük not sistemine çevrilecektir.
6) Adayların başvuru sistemine girerken yapmış oldukları mezuniyet not tercihlerindeki sorumluluk kendilerine aittir.
7) Türkiye dışındaki ülkelerin yükseköğretim programlarından mezun olan, diploma notu 4’lük veya 5’lik sisteme göre düzenlenmiş adayların mezuniyet not ortalamaları YÖK dönüşüm tablosu dikkate alınarak başvuru sistemi tarafından 100’lük not sistemine çevrilecektir.
8) Türkiye dışındaki ülkelerin yükseköğretim programlarından mezun olan, diploma notu 4’lük, 5’lik veya 100’lük sisteme göre düzenlenmemiş adaylar, TÜBİTAK’ın hazırlamış olduğu not dönüşüm tablolarındaki 4’lük not karşılıklarını sisteme gireceklerdir.(mezuniyet not ortalamaları YÖK dönüşüm tablosu dikkate alınarak başvuru sistemi tarafından 100’lük not sistemine çevrilecektir).

 

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME/MÜLAKAT SINAVINA GELİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1) Adayların nüfus cüzdanı ile mülakata gelmeleri zorunludur.
2) Adayların, kontenjan şartlarını sağladıklarını gösterir diploma örnekleri ve belgelerini mülakata getirmeleri gerekmektedir.