Misyon Vizyon

Bölümümüz 2005 yılında kurulmuş olup, 2005-2006 Eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak lisans öğretimine başlamıştır. Erasmus, Farabi ve Mevlana Programlarının bir üyesidir. Bu anlamda güncel felsefe tartışmalarını da kapsayacak şekilde öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümümüzün amacı, felsefi bilginin ve düşünüşün toplumsal sorunlar karşısında en önemli çözüm araçlarından biri olduğu bilincini hem öğrencilerimize hem de felsefeyle ilgilenen diğer kişilere kazandırmak; toplumsal sorunlara hem çözüm önerileri getirmek hem de bu önerileri getirebilecek kişiler yetiştirmektir. 

Felsefenin Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Tarih, Sanat, Matematik, Fizik, Biyoloji gibi bir çok alanla olan yakın ilişkisi düşünüldüğünde, bölümümüzde disiplinlerarası ortak uygulama alanlarına yönelik bir öğretim programı hedeflenmektedir.

Felsefe bölümünden mezun olan öğrenciler; lisansüstü eğitimiyle uzman ve akademisyen, pedagojik eğitim sertifikalarını aldıkları takdirde  ise felsefe grubu öğretmeni olma şansına sahiptirler. 

Öğrencilerimiz aldıkları eğitim ve öğretim sayesinde çok farklı kültürel donanım ve bilgi birikimine sahip olmaktadırlar. Dolayısıyla gelişen teknolojiler ve yeni düşünceler karşısında insanın var olduğu her alanda kendilerine iş imkanı yaratabilmektedirler.