Sıkça Sorulan Sorular

En az lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında felsefe bölümünün puan türüne göre öğrenci alan programlarını tercih etmeleri ve bu programlardan Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümüne ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda bölümümüzde lisans öğrencisi olarak öğrenim görmeye hak kazanırlar.

Her eğitim öğretim yılı başında ÖSYM tarafından yapılan sınavlara göre fakültemize yerleştirilen öğrenciler için kayıt dönemleri, kayıt yöntemi ve kayıt yerleri üniversitemiz internet sayfasında duyurulmaktadır. Adaylar https://oidb.sdu.edu.tr/ adresinden bilgi alabilir.

E-Devlet’ten kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt için Fakültemize gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

https://obs.sdu.edu.tr adresinden “Öğrenci No Öğren” linkini kullanarak TC kimlik numaranızı girmek suretiyle öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz. Şifreniz TC Kimlik Numaralarınızın Son 8 hanesidir.

Öğrenci Kimlik Kartlarınızı ne zaman alacağınız kayıt olduktan sonra birim web sayfamızdan duyurulacaktır. Öğrenci Kimlik Kartınızı imza karşılığında Öğrenci İşleri Birimimizden alabilirsiniz.

Yerel bir gazeteye zayi ilanı vererek veya polis tutanağı ile dekanlığa dilekçe vermelisiniz.

Öğrenci kimliğinizi yukarıdaki hizmetlerden faydalanmak için kampüs girişinde güvenlik personeline göstermeniz gerekmekte olup sınavlarda ve yemekhane hizmetlerinde Öğrenci Kimlik Kartı bulundurmak zorunludur.

Üniversitemiz öğrencilerine üniversiteye kayıt yaptırmaları ile birlikte otomatik olarak kurumsal e-posta hesabı açılmaktadır. Duyuru ve haberlerin öğrencilerimize iletilmesinde, kablosuz ağa bağlanma, yemekhane vb. gibi her türlü işlemlerde  öğrenci numarasını içeren löğrencinumarası@ogr.sdu.edu.tr e-posta adresi kullanılacaktır.

İlk yerleştirme sonrasında, varsa açık kalan kontenjanlarla ilgili bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Yerleştirme Kılavuzu’ndan takip edebilirsiniz.

Fakültemizde ilgili bölüm başkanlıkları tarafından oryantasyon programları uygulanmaktadır. Bu konudaki bilgi her eğitim öğretim yılı başında akademik danışmanlar aracılığıyla aktarılmaktadır.

Fakültemizde yabancı dil hazırlık programı bulunmamaktadır. Bununla birlikte lisans ders müfredatı kapsamında yabancı dil dersleri verilmektedir. Türkçe yeterlik sınavından geçerli puanı alamayan yabancı uyruklu öğrencilerimiz ise Türkçe hazırlık programında eğitim almaktadır.

Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programları bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi koordinatör öğretim elemanlarımızdan alabilirsiniz.

Fakültemiz birimleri ile yerleşke alanlarımızda kablosuz internet erişim olanağı sunulmaktadır.

Üniversitemizin merkezi kütüphanesi ile sağlık ve sosyal birimleri öğrencilerimizin ücretsiz kullanımına açıktır.

‍Yeni Kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıtları OBS tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Öğrencilerimizin ders kaydı yapmalarına gerek yoktur.

Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde gösterilen süre içerisinde yapılır. Bu süre içerisinde normal öğrenim süresinde programı tamamlayamayan normal öğrenim öğrencileri katkı payını, ikinci öğretim öğrencileri ise ikinci öğretim ücretini ödeyerek öğrenci bilgi sisteminden  o yarıyılda alabileceği dersleri seçer.

Kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerinizi akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapmanız gerekmektedir.

Belgelenebilir, geçerli bir mazeretiniz olması ve dilekçeyle başvuru yapmanız durumunda Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilmektedir.

Öğrencinin kayıtlanmadığı dönem, öğrenim süresinden sayılır ve öğrenci bir dönem kaybetmiş olur. O dönem derslere ve sınavlara alınamadığı gibi, öğrencilik haklarından da yararlanamaz. 

Ders kaydı yapabilmeniz için üzerinizde öğrenim harcı borcu görünüyorsa bunu ödemeniz gerekmektedir. Halk Bankası veya Ziraat Bankası ATM lerinden veya İnternet Bankacılığı üzerinden öğrenci numaranızı girerek öğrenim harcınızı yatırabilirsiniz. Aksi takdirde ders kayıt ekranına giriş yapamaz ve derslerinizi seçemezsiniz.

;Bölümümüz I. Öğretim Programlarında öğrenim gören öğrenciler harç parası yatırmayacaktır. Ancak aynı anda ikinci üniversiteyi de okuyan öğrencilere okudukları ikinci üniversiteye göre harçlar tahakkuk etmekte olup tahakkuk edilen tutarlar harç parası olarak ödenmelidir. İlgili öğrencilerimize harçların tahakkuk etmemesi için okunulan ikinci üniversiteden kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Fakültemiz II. Öğretim öğrencileri ise akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde bilgi sistemi üzerinden öğrenci numaraları ile giriş yaparak ödeyebilirler.

Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders bırakma ve ekleme (ekle-sil) tarihlerinde  düzeltebilir. Öğrenciler açılmayan seçmeli dersleri bırakıp açılan dersleri alabilirler.

Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci Eğitim-Öğretimin başladığı ilk iki hafta içerisinde haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini belgelemesi ve fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla bir seferde en fazla iki yarıyıl süre için kayıt dondurabilir. Kayıt donduran öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

Programlar ilk önce bölümümüz web sayfasında ilan edilmektedir. Programın ilk günlerinde bazı yapılması zorunlu güncellemeler olabilmektedir. Bu sürede lütfen web sayfamızı takip ediniz. Programların kesinleşmesi ile öğrenci bilgi sistemine girişi yapılmaktadır. onine eğitim süresi boyunca öğrenciler en güncel halini öğrenci bilgi sistemlerinden sürekli görebilmektedir.

Ders kaydı yapılmamıştır veya dersi bir başka şubede alıyor olabilirsiniz. Durumunuzu en kısa zamanda Öğrenci işlerine  bildirmeniz gerekmektedir.

1. sınıfa başlayacak öğrenciler eğitim öğretim ders başlama tarihinin ilk iki haftası içinde transkript ve ders içerikleri ile başvurmaları hâlinde yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına bölüm ve fakülte yönetim kurulu karar verir.

Vize sınavları dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı yoktur. Mazereti nedeniyle vize sınavına katılamayan öğrencilerden; son sınav tarihinden İtibaren bir hafta içerisinde başvuranlara yönetim kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır. Öğrenciler mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara katılamazlar. Mazeretli olup da sınavlara katılan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

FF veya FD ile başarısız olduğunuz veya yükseltmeye aldığınız derse devam zorunluluğu yoktur. Sadece sınavlarına girmek yeterlidir. NA notu ile kaldığınız derse devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Bütünleme sınavına girmek isteyen DD ve üstü harf notu alan öğrencilerin, öğrenci bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekir. FF ve FD notları için talep gerekmez.

‍-1 notu derse devam etmediğinizi gösterir ve harf karşılığı NA notudur. -2 notu sınava girmediğinizi göstermektedir. Vize notu -1 olan öğrenci final ve bütünleme sınavlarına giremez.

Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde dekanlığa yazılı olarak başvurabilirler. İlgili birimin isteği üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kağıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve bölüm başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilir. İlgili yönetim kurulunca sınav kağıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç onbeş gün içerisinde ilgili yönetim kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur. 

Azami öğrenim sürenizi doldurmamış olmanız ve önceki dönemlerde almanız gereken bütün dersleri almış ve başarmış olmanız şartı ile bulundukları sınıfın ilgili döneminde belirlenen derslerin tamamını alarak başarılı olan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

Genel Not Ortalamasına göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına göre olmak üzere ‍iki türlü yatay geçiş imkanı mevcuttur. Yatay geçişe ilişkin şartlar her yıl temmuz ayı içerisinde Üniversitemiz web sayfamızda ilan edilir. Ağustos ayında başvurular yapılmaktadır.

Başvurunun değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı vb. şartlar aranmaz. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki ösym puanı,  geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olması halinde kontenjana bağlı olarak yatay geçiş yapabilmesi mümkündür.

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş bir defadan fazla yapılamaz. Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1)  uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS Merkezi Yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları Yükseköğretim Kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler. GNO başarı notuna göre  yatay geçiş bir defadan fazla yapılabilir.

Üniversitemiz bünyesinde yaz okulunda açılacak olan derslere ilişkin duyuru her yıl haziran ayınında OBS' de ilan edilmektedir.

Öğrenci yaz döneminde almak istediği ders eğer fakültemizde açılmamış ders ise  Üniversite dışında başka bir bölüm/programdan alabilir. Ancak diğer bölüm/programdan alınacak dersin içerik, kredi ve saat ölçütlerinin Bölüm ve Fakülte yönetim kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gerekir.

GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, istedikleri DD ve DC notlu dersleri, Genel not ortalaması (GNO’su) 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alırlar.

Bir öğrenci mezun olabilmek için, dönemlik 30 akts, 8 yarı yılda toplam 240 akts almak zorundadır.

Hayır. Her dönem minumum 30 akts alınmak zorundadır. Bir dönemde fazla akts almış olmak bunu değiştirmez.

Eğitim-öğretim ders planında yer alan sayıda zorunlu/seçmeli derslerin tamamını alarak bu derslerden başarılı olan ve en az 2.00 GNO ile tamamlayan öğrenciler önce OBS sistemi üzerinden üniversite ve fakülte kütüphanelerine borcu olup olmadığını kontrol edip eğer borcu varsa kapatarak ilişiğini kesmelidir. Öğrenci kimliğinin aslı ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile öğrenci işleri birimine giderek ilişik kesme formunu imzalamalıdır.  

Uzaktan Öğretim Sistemi Öğrenci Bilgi Sisteminiz (OBS) üzerine entegredir. Ziyaret etmeniz gereken adres obs.sdu.edu.tr adresidir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi uzaktan öğretim sistemi Adobe Connect sanal sınıf altyapısını kullanmaktadır. Bu nedenle Adobe Connect yazılımını kurmanız derslere katılımınız için önemlidir.

Adobe Connect yazılımını kurmadıysanız, web tarayıcınızın desteklemesi durumunda HTML5 olarak toplantıyı açacaktır. Ancak bu durumda derse sadece katılımcı olabilirsiniz. Dersinizin öğretim elemanı sizlere sunucu yetkisi vermesi durumunda ekranınızı paylaşamazsınız.

Adobe Connect kullanıcı adınız öğrenci numaranızdır. Şifreniz Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) parolanızla aynıdır.

Hayır. Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ve Adobe Connect ayrı platformlardır. Bu nedenle birinde parola değiştirdiğinizde diğer platformda parolanız değişmez. 

Adobe Connect parolanızı unutmanız durumunda Öğrenci Bilgi Sistemini (OBS) üzerinden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. OBS'ye giriş yaptıktan sonra anasayfanızdaki alandan yeni parola yazarak "Adobe Connect Şifresini Değiştir" butonuna basmanız yeterlidir. 

Sınav tarihleri her yarıyıl içinde fakültemiz ilan panoları ile internet sayfamızın pano bölümünde ve öğrenci bilgi sisteminde duyurulmaktadır. Online eğitim döneminde ise öğrenciler en güncel hailini Obs üzerinden her an görebilmektedirler.

Öğrenci belgesi ve transkript belgeleri kişinin özel bilgilerini içerdiğinden kendisi ve yasal olarak noter huzurunda vekalet verdiği kişi haricindeki herhangi birine verilemez. Vekaletnamelerde vekaletin ne için verildiği açıkça yazılmalı ve vekaletin aslı olmalıdır. Vekaletnamelerin fotokopisi ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Formasyon eğitimi, Eğitim fakültelerince verilen bir pedagojij eğitim sertifikasıdır. Gerekli duyuruları üniversitelerin Eğitim fakülteleri yapar.

Formasyon programını verecek olan birimin kendi koşulları olabileceği gibi genel koşulları vardır. Bunlardan en önemlisi 16 kredi sosyoloji 16 kredi Psikoloji ve 8 kredi mantık dersini almış olmaktır. Öğrenci  mezuniyete sonrası eğer Milli eğitim Kurumlarında Felsefe Grubu  Öğretmeni olarak atanmak istiyorsa 8 yarıyıllık eğitim hayatında bu gereken toplam kredileri almak durmundadır. bu gereken kredileri transkriptinden kontrol etmelidir. Aksi bir durumda tüm sorumluluk öğrencinin kendisindedir.

Sdu mobil uygulama ile üniversite yaşamınıza yönelik bir çok işlemi gerçekleştirebileceğiniz gibi üniversitemizden gelen bildirimleri takip edebilirsiniz. Uygulamayı indirmek için burayı tıklayınız

Üniversitemiz veya Fakültemizin web sayfasından AKTS bilgi paketi linkini kullanarak veya OBS'nizden istediğiniz dersin güncel ders içeriklerine ulaşabilirsiniz. AKTS Bilgi Sayfası için burayı tıklayınız

İletişim bilgilerinizi Öğrenci Bilgi Sistemi sayfanızdan yenileyebilirsiniz. Telefon numaralarınız ve mail adresleriniz, önemli durumlarda akademisyenlerin ve idari personelimizin size ulaşabilmesi için mutlaka güncellenmelidir.

Uyarma: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Kınama: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.

Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.

Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma: Öğrenciye, bir daha yükseköğretim kurumlarından herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir.

Süleyman Demirel Üniversitesi web sayfası: https://w3.sdu.edu.tr/

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası : https://oidb.sdu.edu.tr/

Felsefe Bölümü web sayfası : https://fef.sdu.edu.tr/felsefe/

Felsef bölümü sosyal medya hesapları: https://www.instagram.com/sdufelsefe/

https://twitter.com/sdufelsefe

Fakültemiz Binasında bulunan Bölüm İlan Panolarından takip edebilirsiniz.

Fakültemizin sıkça sorulan sorular menüsünü inceleyebilirsiniz.