Hakkımızda

Bölümümüz 2005 yılında kurulmuş olup, 2005-2006 Eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak lisans öğretimine başlamıştır. Erasmus, Farabi ve Mevlana Programlarının bir üyesidir. Bu anlamda güncel felsefe tartışmalarını da kapsayacak şekilde öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümümüzün amacı, felsefi bilginin ve düşünüşün toplumsal sorunlar karşısında en önemli çözüm araçlarından biri olduğu bilincini hem öğrencilerimize hem de felsefeyle ilgilenen diğer kişilere kazandırmak; toplumsal sorunlara hem çözüm önerileri getirmek hem de bu önerileri getirebilecek kişiler yetiştirmektir. Bölümümüzde 2 Prof. Dr., 3 Doç. Dr., 1 Dr. Öğr. Üyesi ve fiili olarak 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca bölümümüzde Felsefe ABD adıyla bir Yüksek Lisans programı da mevcuttur.

Akademik Analizler