Yönetim

BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. Halil Altay GÖDE

halilgode@sdu.edu.tr

Web Sayfası

   

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Kamile ÇETİN

kamilecetin@sdu.edu.tr

Web Sayfası

 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

   

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Yalkın

aliyalkin@sdu.edu.tr

Web Sayfası