Misyon ve Vizyon

      Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilen, Türk Dili ve Edebiyatı'nın tarihi gelişimi hakkında genel bilgi sahibi olan, eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma ve anlama yeteneğine sahip, folklorla ilgili derleme yapabilen, Türk Dili ve Edebiyatı'nın herhangi bir alanında bilimsel yazı, tez ve proje hazırlayabilen bilim insanları yetiştirme amacıyla kurulmuş bir bölümdür.

        Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere dört bilim dalının  bulunduğu bölümümüzde lisans öğretiminin süresi 4 yıldır. Bu süreç içerisinde Türk Dili ve Edebiyatının gelişim sürecindeki tarihî, siyasî, sosyal, dinî ve kültürel gelişmeleri içeren büyük bir kısmı yarı yıllık olan seçmeli ve zorunlu dersler verilmektedir.

      Bölüm programımızın amacı, Türk dili ve edebiyatını oluşturan metinlerin tamamını edebi ve filolojik bağlamda değerlendirebilecek derecede akademik bilgiye sahip öğrenciler yetiştirmek, ülkemize Türk dili ve edebiyatı alanında ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri kazandırmaktır.

        Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler “Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Diploması” ve “Türk Dil Bilimcisi” unvanını almaktadır.

          Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün dört yıllık lisans ögretimini bitiren, bu süre içinde veya mezun olduktan sonra formasyon derslerini alan bölüm mezunları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte; Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte; TRT'nin çeşitli birimlerinde görev alabilmekte; Süleyman Demirel Üniversitesi veya başka üniversitelere bağlı Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans ve doktora yapabilmektedirler.