Öğretim Üyeleri

 

 

 Kadir TEMURÇİN

 Prof. Dr.

 kadirtemurcin@sdu.edu.tr

 Web Sayfası

   
 

 Yıldırım ATAYETER

 Prof. Dr.

 yatayeter@sdu.edu.tr

 Web Sayfası

   
 

 Mustafa YAKAR

 Prof. Dr.

 mustafayakar@sdu.edu.tr

 Web Sayfası

   
 

 Gülcan SARP

 Prof. Dr.

 gulcansarp@sdu.edu.tr

 Web Sayfası

   
 

İsmail KERVANKIRAN

 Doç. Dr.

 ismailkervankiran@sdu.edu.tr

 Web Sayfası

   
 

 Çetin ŞENKUL

 Doç. Dr.

 cetinsenkul@sdu.edu.tr

 Web Sayfası

   
 

 Ahmet TOKGÖZLÜ

 Dr. Öğr. Üyesi

ahmettokgozlu@sdu.edu.tr

 Web Sayfası

   
https://w3.sdu.edu.trlfoto.aspx?sicil no:05537

 Çağan ALEVKAYALI

 Dr. Öğr. Üyesi 

caganalevkayali@sdu.edu.tr

Web Sayfası 

 
 

Aziz ÖREN

 Dr. Öğr. Üyesi

azizoren@sdu.edu.tr

Web Sayfası