Sık Sorulan Sorular

Soru 1.  Derslere devam zorunluğu bulunmakta mı? Eğer devam zorunluğu var ise devamsızlık süresi kaç haftadır?
Cevap 1: Tüm derslerde devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Ders devam zorunluluğu dersin hocası tarafından belirlenmektedir. Dersin devam zorunluluğu var ise öğrencinin devamsızlık hakkı 4 hafta ile sınırlıdır.
Soru 2.  Lisans eğitimi boyunca alınan derslerin sınav uygulaması nasıl olmaktadır?
Cevap 2. Lisans eğitimi sırasında her dönem vize ve final olmak üzere iki sınav bulunmaktadır. Öğrencilerin bu sınavlardan aldığı notlar vize ve final not etki yüzdesine göre hesaplanır ve dönem ortalama notu olarak bir not belirlenir.
Soru 3. Lisans eğitimi sırasında vize, final ve dönem ortalama notları hangi sisteme göre değerlendirilir? 
Cevap 3. Lisans eğitimi sırasında girilen sınavlara ait puanlar Harf Notu sistemine göre değerlendirilir. 
Soru 4.   Lisans mezunu olabilmek için en az kaç ortalamaya sahip olmak gerekmektedir?
Cevap 4. Lisans mezunu olabilmek  için dört yıllık dönemin sonunda ağırlıklı genel not ortalamasının 2,00‘den az olmaması gerekmektedir.
Soru 5: Üniversite seçmeli dersleri 80 kişinin altında olduğu ve dersin açılamadığı durumda hangi yol izlenmelidir?
Cevap 5: 80 kişinin altında seçim yapılan bu dersler için izlenecek yol ekle-sil haftasında seçilen ders değiştirilerek 80 kişinin üzerinde seçilmiş bir derse kayıt yaptırılmalıdır.