Coğrafya Bölümü Görev Yetki ve Sorumluluklar

Lisans Programı Erasmus Değişim Koordinatörü: Doç. Dr. Gülcan SARP

Yüksek Lisans Programı Erasmus Değişim Koordinatörü: Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN 

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü: Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN           

Farabi Programı Koordinatörü: Doç. Dr. Mustafa YAKAR                          

AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Çetin ŞENKUL

Web Sayfası sorumlusu:  Dr. Öğr. Üyesi Çağan ALEVKAYALI             

Kitap İstek Sorumlusu: Doç. Dr. Mustafa YAKAR

Webinar Düzenleme Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TOKGÖZLÜ

Oryantasyon Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Çağan ALEVKAYALI    

Uzaktan Eğitim Komisyon Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TOKGÖZLÜ

Yatay Geçiş Yetkilisi: Doç. Dr. Gülcan SARP

Çift Anadal Koordinatörü: Doç. Dr. İsmail KERVANKIRAN

Yandal Koordinatörü: Doç. Dr. İsmail KERVANKIRAN

Mezuniyet, İntibak, Mazeret, ve Muafiyet Komisyonu Başkanı:  Doç. Dr. Mustafa YAKAR

İsteğe Bağlı Staj Komisyonu Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TOKGÖZLÜ