Bölüm Yönetimi

 

BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN

kadirtemurcin@sdu.edu.tr

Web Sayfası

 

 

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Çağan ALEVKAYALI

caganalevkayalil@sdu.edu.tr

Web Sayfası

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TOKGÖZLÜ

ahmettokgozlu@sdu.edu.tr

Web Sayfası