Hakkımızda

İnsan yaşadığı ortamı tanıdığı ölçüde ondan faydalanabilir. Ne, Nerede, Neden, ve Nasıl sorularını cevaplayan coğrafya doğal ve kültürel çevrenin değişimini, yerelden küresele kadar farklı ölçeklerde çalışan, analiz eden ve haritalayan bir bilimdir. Coğrafyacılar hem doğal çevrenin hem de kültürel çevrenin özelliklerini, bu özelliklerin zaman ve mekan içerisindeki değişimini ve etkileşimini çalışırlar. Bir bilim dalı olarak modern coğrafya disiplinler arası yaklaşımla mekanı şekillendiren ve değiştiren iklim, bitki örtüsü, rölyef gibi doğal faktörlerle; aynı etkiye sahip sosyo-kültürel, ekonomik, ideolojik ve siyasal süreçleri inceler. Bu çerçevede coğrafyanın alanı çok geniştir ancak çevre ile insan ilişkilerine verdiği özel önem onu diğer bilimlerden ayırır. Coğrafi araştırmaların günlük hayatımıza tartışılmaz katkı yapacağı açıktır. Modern coğrafya çalışmaları, küresel ısınma, çölleşme, biyoçeşitlilik, doğa koruma, kirlilik, şehirleşme, az gelişmişlik, küreselleşme gibi güncel sorunların anlaşılmasında ve çözülmesinde kilit rol oynamaktadır. Coğrafya Bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Coğrafya Öğretmeni olabilirler. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Maden Teknik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların jeomorfoloji ile ilgili birimlerinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili diğer birimlerde coğrafya mezunları da görev alabilmektedirler

Akademik Analizler