Akademik Program

Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, tezini tamamlaması ve jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Fakat bu süre 8 yarıyıldan az ve tez hazırlama süresi de 4 yarıyıldan az olamaz. Tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Kredili derslerini ve seminer derslerini tamamlayarak tezini teslim eden ve tez sınavında başarılı olan yüksek lisans öğrencisine, Yüksek Lisans Diploması, yine kredili derslerini başarı ile tamamlayan, yeterlilik sınavında başarılı bulunan, gerekli sürede tezini tamamlayıp tezini jüri önünde sözlü olarak savunarak başarılı olan doktora programı öğrencisine Doktora Diploması verilir.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bu sayfada sunulan bilgiler Fen Bilimleri Enstitüsü yönetmeliğinden alınmıştır.

Detaylı ve güncel bilgi için Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesini inceleyiniz.

Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.