Genel Bilgiler

Genel Bilgi

Bölümümüzde, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Zooloji, Botanik, Hidrobiyoloji olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Bölüm, 11 Profesör, 4 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisinden oluşan bir kadroya sahiptir. Dersler, laboratuar uygulamaları yanında arazi çalışmalarıyla da desteklenmektedir. Son sınıf öğrencileri ile yapılan 5-6 günlük arazi uygulama dersinde her yıl ülkemizin değişik bölgelerine gidilerek, çeşitli floristik ve faunistik çalışmalarla öğrencilerin bilgi ve görgüleri artırılmaktadır. Biyoloji anabilim dalında çeşitli alanlarda lisansüstü eğitim yapmak üzere yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınmaktadır. Ayrıca, öğrenim gören öğrencilerimizin Erasmus gibi eğitim programları ile yurt dışı deneyimler kazanmaları teşvik edilmektedir.
 

Bölüm mezunlarımızın iş olanakları:

-     Devlet ve özel hastane laboratuvarları,

-     Özel tıbbi tahlil ve test laboratuvarları,

-     Tübitak gibi bilimsel araştırma kurumları,

-     Araştırma Enstitüleri,

-     Mirobiyoloji laboratuvarları,

-     Biyoteknoloji laboratuvarları,

-     Moleküler Biyoloji laboratuvarları ve genetik tanı merkezleri,

-     Sertifika alarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı özel ve devlet Tüp Bebek merkezleri,

-     Deney hayvanları laboratuvarları,

-     Tarım Orman ve Çevre Bakanlıkları,

-     Büyükşehir Belediyeleri,

-     İlaç firmalarının satış, alt yapı ve AR-GE birimleri,

-     Zirai ilaç ve tarım sektöründeki firmaların satış, alt yapı ve AR-GE birimleri,

-     Çevre ve Su analiz laboratuvarları,

-     Tıbbi / bilimsel araç-gereç satan firmalar,

-     Gıda üretimi için yasal izni olan şirketler (gıda kontrolörü olarak),

-     Çevre danışmanlığı sağlayan kuruluşlar,

-     “Çevre Görevlisi Belgesi” alarak çevre görevlisi ve çevre danışmanı çalıştırma zorunluluğu olan özel firmalar,

-     Şu an (Aralık 2005) geçerli olan düzenlemeler itibariyle 1-1.5 yıllık tezsiz yüksek lisans eğitimi (formasyon) alarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve devlet okulları ve dersaneler (Biyoloji Öğretmeni olarak),

-     Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler (Akademisyenlik-Araştırma Görevliliği, vb.)

Yayın Tarihi: 29/01/2016
Okunma Sayısı: 3833