Hakkında

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Batı Dilleri ve   Edebiyatları Bölümü; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı ve Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları ile  1992 yılında kurulmuştur. 2009 yılında Rus Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalları da kurularak bölümdeki anabilim sayısı beşe ulaşmıştır. Batı Dilleri ve Edebiyatları 2005-2006 Öğretim yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na öğrenci almaya başlamıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı programının amacı İngiliz dili, edebiyatı ve kültürünü incelemek, öğrencilere bilimsel araştırmacı niteliğini kazandırmak ve öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizcesini geliştirmektir.   

Öğretim dili İngilizce olan Anabilim Dalımızda dört yıllık lisans eğitimine hak kazanan öğrencilerin, Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu’nca hazırlanan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olmaları zorunludur. Lisans eğitiminin ilk yılında İngilizce dil eğitimine büyük önem verilir. Eğitimlerinin ilk yılında öğrenciler “Academic Thinking and Writing” (Akademik Düşünme ve Yazma), “Literary Concepts” (Edebi Kavramlar), “Survey of English Literature” (İngiliz Edebiyatına Giriş) gibi temel dersleri alırlar. İkinci yıllarında öğrenciler “Introduction to Renaissance Literature” (Rönesans Edebiyatına Giriş), “Introduction to the Novel” (Romana Giriş), “Introduction to Poetry” (Şiire Giriş), Mythology (Mitoloji) gibi İngiliz Edebiyatı’nın edebi türleri ve dönemleriyle tanışırlar. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise edebiyat üzerine eleştirel bakış açısı kazanmaya yönlendirilip derslerde kendilerine verilen metinler üzerine düşüncelerini, yorumlarını ve gözlemlerini paylaşmaya teşvik edilirler. Ayrıca, öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçebilecekleri geniş bir seçmeli ders yelpazesi bulunmaktadır. Öğrencilerin belli bir konuda araştırma ve inceleme yapabilmelerini sağlamak amacı ile özel bir çalışma olarak bir bitirme ödevi hazırlamaları öngörülmektedir. Özet olarak Bölümde popüler kültür, dil bilimi, şiir, kadın edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, modern edebiyat, kolonileşme ve kolonileşme sonrası dönem çalışmalarını da içeren öğretim programı uygulanmaktadır. Dört yıllık eğitimlerinin ardından, öğrenciler edebiyat çalışmalarının sağladığı disiplinler arası bakış açısı sayesinde yalnızca metinlere eleştirel gözle bakmayı öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda çok farklı kariyerler için de beceriler geliştirirler. Derslerde sınıf içi tartışmalar, öğrencilerin hazırladığı dönem ödevleri ve sınıf içi çalışmalar, ders sorumlularınca verilen bilgiler kadar önem taşımaktadır.  Bölüm programlarının tamamında eğitim dili İngilizcedir.

Bölümümüzde ayrıca düzenli olarak tiyatro etkinlikleri, konferanslar ve zaman zaman kültürel geziler düzenlenmektedir. Bölüm tarafından yürütülen konuşmalar ise  gerek Bölümümüz öğretim elemanları ve öğrencileri ile birlikte, üniversitemizin diğer bölümleri ve başka üniversitelerden gelen konuşmacıları buluşturmaktadır. Bunların dışında bölümümüz öğrencilerinin düzenlediği kültürel gezilerle öğrencilerimiz ülkemizin tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini görme şansını yakalarken yeni arkadaşlıklar kurma ve sosyal çevrelerini genişletme olanağını yakalamaktadırlar.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında (TRT, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, edebiyat ve kültür dergileri, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlarda, Avrupa Topluluğu ile ilişkili kurum ve projelerde iş olanakları bulunmaktadır. Mezunlar, çeviri becerilerini geliştirerek tıp, mimarlık, ekonomi, arkeoloji, otomotiv, hukuk gibi kendine has terminolojisi olan alanlarda yazılı-sözlü çevirmen olarak çalışabilirler. Ayrıca turizm sektöründe çalışabilirler. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Bölüm mezunları kariyerlerini akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürebilirler.

 

Misyon ve Vizyon

Vizyon İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün vizyonu, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, donanımlı, geleceğe iz bırakan bir bölüm olmaktır. Ayrıca vizyonumuz İngiliz Filolojisinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş filologlar yetiştirmektir. 4 yılda toplam 8 yarıyıla uygun tasarlanan Lisans Programı, öğrencilere ileri düzeyde dil becerisi, edebi kavramlar, edebiyat tarihi, edebiyat ve eleştiri kuramları, kültür alanına dair temel bilgi ve dil, edebiyat, eleştiri ve kültür incelemeleri alanlarında mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.  Misyonumuz ise  hem yüksek akademik başarıya ulaşmak hem de çağdaş bir eğitim anlayışı ile İngiliz Dili ve Edebiyatı ve batı kültürünü iyi bilen çok yönlü bireyler yetiştirmektir. 

 

Bölümümüz mezunlarının mesleki beklentilerine ve yakın gelecekteki kariyerlerine ulaşmaları için öngörülen Program Öğretim Amaçları aşağıdaki gibidir:

  • Öğrencilere İngiliz dili, kültürü, tarihi ve edebiyatı hakkında gerekli bilgi ve donanımı kazandırmak.
  • Öğrencileri eleştirel bakış açısına sahip, analiz yeteneği gelişmiş, etkili iletişim kurabilen, yaratıcı, sorumluluklarının bilincinde olan ve mesleki etik bilincine sahip filologlar olarak yetiştirmek.
  • İngiliz edebiyatı aracılığıyla öğrencilerin kültürler arası iletişim kurabilen ve bu kültürleri yorumlayabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.
  • Ülkemizin ve toplumumuzun değerlerini Batının değerleriyle birleştirebilen, bu değerleri doğru ve etkili bir biçimde özümseyen ve bunu ifade edebilen bireyler yetiştirmek.
  • Öğrencilerin İngilizceyi ileri seviyede kullanmalarını sağlamanın yanı sıra onlara bu dili öğretme yetisini kazandırmak.
  • Öğrencilerin çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilen ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.
  • Öğrencileri, alanlarında araştırma yapabilen ve bu araştırmaları tarafsız ve bilimsel bir bakış açısı ile değerlendirebilen bireyler olarak topluma kazandırmak.
Yayın Tarihi: 01/07/2014
Okunma Sayısı: 19596