KUZEY PISIDIA YÜZEY ARAŞTIRMASI

 

KUZEY PISIDIA YÜZEY ARAŞTIRMASI
Prof. Dr. Fikret ÖZCAN

 

       Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2013 yılından itibaren, Doç. Dr. Fikret Özcan başkanlığında Isparta İli ve İlçelerinde antik yerleşmelerde Eğirdir İlçesi yakınlarındaki Prostanna, Parlais (Barla), Sarıidris kasabası yakınlarındaki Mallos, Aksu İlçesi yakınlarındaki Tymbriada, Tynada, Isparta merkeze bağlı Güneyce köyü yakınlarındaki Kapıkaya’da, Burdur Ağlasun ilçesine bağlı Harmancık köyü yakınındaki Sandalion’da, Gökbel Mahallesi’ne bağlı Yalakasar Antik yerleşmesinde ve bu yerleşmeler arasında kalan kırsal küçük yerleşmelerde yürütülmektedir.  

       Yürütülen çalışmalar, bölgede kent sınırlarının belirlenmesi, kentlerin sahip olduğu ekonomik durumların hangi temel kaynaklardan edinildiği, savunma ve haberleşmelerini nasıl sağladıkları, kentlerde ve kentlere bağlı kırsal yerleşimlerde sosyal yaşamın ne şekilde olduğu ve bunların Pisidia halkı karakterinde nasıl algılandığını çözümlemeye yöneliktir. Yüzey araştırması dâhilinde incelenen bölgede Kalkolitik Dönem izleri gösteren yerleşmeler, Demir Çağı yerleşmelerine rastlanılmakla birlikte, çalışmanın esas olarak odak noktasını Hellenistik, Roma ve Geç Antik Dönem’lerde iskân edilmiş yerleşimler oluşturmaktadır. Yüzey araştırmasında yapılan belgeleme çalışmaları,  mevcut yapıların, mimari tekniklerinin incelenerek tanımlanması, fotoğraflanması, küçük buluntuların çizimlerinin yapılması ve kentlerin haritalandırması çalışmalarıdır.