PHOKAIA ROMA DÖNEMİ AMPHORALARI

 

PHOKAIA ROMA DÖNEMİ AMPHORALARI
Prof. Dr. Murat FIRAT

 

    Antik Dönem’in önemli antik kentlerinden birisi olan Phokaia, İzmir ili Foça ilçesi sınırları içerinde modern yerleşmenin altında kalmıştır. Kentte yürütülen son dönem kazıları neticesinde pek çok alan kazılmıştır. Kazı deposunda şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğumuz incelemelerde 200 aşkın Roma Dönemi’ne ait amphora parçasına rastlanmıştır. Bu parçaların, envanter işlemleri gerçekleştirilmiş ve eserler yayımlanmak üzere hazırlanmıştır.

    Eserler üzerine gerçekleştirdiğimiz ilk incelemelerimiz sonucunda 24 farklı tip amphoraya ait oldukları anlaşıldı. Aynı şekilde, MÖ 1. yüzyıl sonları - MS. 6. yüzyıl aralığına tarihlendikleri de belirlendi. İrdelenen eserlerden özellikle Ege Yerel Amphoraları grubu örnekleri ile Kapitän II gruplarına dahil olan amphoraların Phokaia kırmızı astarlı seramikleri ile olan yakın kil benzerliği dikkat çekicidir. Bu durum kentin amphora üretimiyle de uğraştığını göstermesi açısından kayda değerdir. Çalışmada olası ticaret ağı da irdelenecektir. Bu bağlamda belirtmek gerekir ki ilk veriler doğrultusunda kentin özellikle Ege-Akdeniz hattında etkin olduğu gözlenmiştir.