ISPARTA MÜZESİ KANDİLLERİ

 

ISPARTA MÜZESİ KANDİLLERİ
Prof. Dr. Murat FIRAT

 

         Antik Dönem’in en önemli aydınlatma aracı olan kandiller, günümüzde kazısı yapılan antik yerleşimlerin neredeyse tamamında karşımıza çıkan, önemli bir seramik buluntu grubudur. Prehistorik çağlardan, mum kullanımının yaygınlaştığı döneme kadar hemen her alanda aydınlatma aracı olarak kullanılmıştır. Pisidia Bölgesi kentlerinden gelen pek çok esere ev sahipliği yapmakta olan Isparta Müzesi’nde de farklı süreçlerden günümüze ulaşan 400’den fazla kandil olduğu tarafımızdan gözlenmiştir. Bu eserlerin değerlendirilerek bilim dünyasına tanıtılması amacıyla da Isparta Müzesi Kandilleri projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, önemli verilere ulaşıldı. Müze envanterine kayıtlı eserlerin Arkaik Dönem’den - Geç Roma Dönemi’ne kadar uzanan örneklerden oluştukları gözlendi. Bu eserler 14 farklı tip altında sınıflandırıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde eserlerin bazıları için olası üretim yerleri de belirlenmiş oldu. Proje kapsamında irdelen eserlerin bir kısmı tarafımızdan yayımlandı. Bununla birlikte Müze kandillerine yönelik çalışmalarımız halen devam etmekte olup, seçme eserlerden oluşan bir katalog için faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.