ISPARTA MÜZESİ HELLENİSTİK ROMA DÖNEMİ SERAMİKLERİ

 

ISPARTA MÜZESİ

HELLENİSTİK ROMA DÖNEMİ SERAMİKLERİ
(Prof. Dr. Murat FIRAT) 

             Isparta Müzesi, Pisidia Bölgesi’nin önemli arkeoloji müzeleri arasında yer almaktadır. Bu müzede çeşitli biçimlerde ele geçen seramik grupları (kurtarma kazıları, satın alma vb.) yer alır. Müzenin seramik koleksiyonu yürütülen çalışmalar sonucunda envanteri tamamlanan 280 sağlam eser bu proje kapsamında yeni bir bakış açısıyla irdelenecektir. Bu kapların bir bölümünün Isparta Müzesi’ne Afyon ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nden devir yoluyla kazandırılmış olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle irdelenen eserlerinin bir kısmının Pisidia Bölgesi buluntusu olduğu hususu tartışmalıdır. Proje kapsamında ele alınan eserler, Hellenistik Dönem’den itibaren Roma İmparatorluk Dönemi sonuna kadar uzanan sürece ait örneklerden oluşur. Çalışmamızda irdelenen eserlerden Hellenistik Dönem ait olan örnekler kalıp yapımı kâse, kaba seramikler ve unguentarium gruplarından oluşur. Roma İmparatorluk Dönemi kapları ise nicelik olarak en yoğun grubu oluşturur. Kırmızı astarlı kaplar, kaba seramik grupları ve unguentariumlar yine bu süreçte en yoğun biçimde gözlenen ürünler olarak dikkat çeker.


             Proje kapsamında yürütülen ilk etap çalışmaları sonucunda, Pisidia Bölgesi’nin daha önceki çalışmalardan da görüleceği üzere Ionia, Karia, Lydia ve Phrygia bölgeleri ile erken süreçlerden itibaren irtibat halinde olduğu görülmektedir. Roma İmparatorluk Dönemi’nde ise uzak bölge ithal ürünlerinden daha çok bölge içi önemli üretim merkezlerinin ürünlerinin tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır.