Yönetim

BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT

bilgehurmuzlu@sdu.edu.tr

Web Sayfası

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Prof. Dr. Mehmet KAŞKA

mehmetkaska@sdu.edu.tr

Web Sayfası

Prof. Dr. Murat FIRAT

muratfirat@sdu.edu.tr

Web Sayfası