Yetki, Görev ve Sorumluluklar

ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI (LİSANS/LİSANSÜSTÜ) YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR