Organizasyon Şeması

 

KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI

Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT

 

PROTOHİSTORYA ve ÖNASYA ANABİLİM DALI BAŞKANI

(Tedviren)

Prof. Dr. Mehmet KAŞKA

PREHİSTORYA ANABİLİM DALI BAŞKANI

Dr. Öğr. Üyesi Hatice GÖNÜL YALÇIN