Misyon, Vizyon

Misyon:
 Arkeoloji alanındaki bilimsel kazı ve araştırmaları, Bilimsel çalışmaları yakından takip eden ve kazandığı deneyim ve becerileri çalıştığı alana uyarlayabilen arkeologlar yetiştirmek. Türkiyenin kültürel zenginliklerini bilimsel metotlar çerçevesinde açığa çıkartıp, elde ettiği bulguları bilim insanları ile paylaşmak ve tanıtmaktır. Açığa çıkartılan kültür varlıklarının bilimsel metotlarla korunmasının sağlamak ve ekonomiye katmaktır. Yaptığı eğitim ve öğretim yanı sıra arkeolojik arazi çalışmaları vasıtasıyla donanımlı, çevresine bilgi ve becerilerini aktarabilen, özgür, özgün, çağdaş, kendilerini ifade edebilen, çalışan, araştıran, düşünen ve dürüst bireyler yetiştirmektir. 

 

Vizyon:
 Eğitim programları ile geleceğin çağdaş, öncü, bilim adamları, müzeci, Koruma Kurulları uzmanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanlarını yetiştiren bir kurumdur. Mezuniyet ile birlikte arkeolog unvanını alan Arkeoloji Bölümü öğrencileri her türlü kültür varlığının korunmasında, tasnif ve tespitinde görev alabilecek nitelikte uzmanlar olmaktadır. 

 

Program Dili: Programın eğitim dili Türkçedir. 

 

Program Tanımı: Programın çalışma alanları Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeolojidir. 

 

Kabul ve Kayıt Koşulları: ÖSYM nin düzenlediği yükseköğretime geçiş sınavından yeterli puan alarak yerleştirme sonucunda yerleşmeye hak kazanmak. 

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümüne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

 

Mezuniyet Şartları: Bölümün Tespit ettiği 8 yarıyıllık öğretim sonucunda, en az toplam 240 AKTS kredilik dersleri başarıyla tamamlamış olmak. 

 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölümlerine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

 

İstihdam Olanakları: Mezun öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kurumlarında Akademisyenlik, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Müze ve ören yerlerinde arkeolog, Özel Müzelerde arkeolog, Kültür Varlıkları Koruma Kurullarında uzman Arkeolog, KUDEP bünyesinde uzman arkeolog, Restorasyon ve Konservasyon laboratuarlarında ve özel firmalarda danışman arkeolog, Arkeolojik kazı ve araştırmalarda arkeolog olmak üzere çeşitli kamu ve özel iş kollarında istihdam edilmektedirler. 

 

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Lisansüstü programlarda öğrenim görmek için başvurabilir.