Komisyonlar (Lisans ve Lisansüstü)

Mezuniyet, İntibak, Muafiyet Komisyonu

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Mehmet KAŞKA

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÖREL

Üye: Arş. Gör. İbrahim ACUCE

 

Mazeret Komisyonu

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Fikret ÖZCAN

Üye: Doç. Dr. Hatice Gönül YALÇIN

Üye: Arş. Gör. Salih Okan AKGÖNÜL

 

Burs Komisyonu

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI

Üye: Prof. Dr. Murat FIRAT

Üye: Prof. Dr. Fikret ÖZCAN

 

Çift Anadal/Yandal Programları Komisyonu

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Murat FIRAT

Üye: Prof. Dr. Mehmet KAŞKA

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÖREL

 

Staj Komisyonu

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Fikret ÖZCAN

Üye: Doç. Dr. Hüseyin KÖKER

Üye: Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT

 

Kalite Kontrol Komisyonu

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ-KORTHOLT

Üye: Prof. Dr. Murat FIRAT

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÖREL

 

Bölüm Ders Bilgi Paketi Değerlendirme Komisyonu 

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Murat FIRAT

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÖREL

Üye: Doç. Dr. Hatice Gönül YALÇIN

 

Bölüm Çapraz Akran Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Hüseyin KÖKER

Üye: Prof. Dr. Fikret ÖZCAN

Üye: Prof. Dr. Murat FIRAT

 

Bölüm Sınav Komisyonu

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ-KORTHOLT

Üye: Prof. Dr. Mehmet KAŞKA

Üye: Prof. Dr. Fikret ÖZCAN

 

Oryantasyon Faaliyetleri Komisyonu

Prof. Dr. Murat FIRAT (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÖREL (Bölüm Öğretim Üyesi)

 

Webinar Etkinliği Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet KAŞKA (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Hüseyin KÖKER (Bölüm Öğretim Üyesi)

 

Fakülte Uzaktan Eğitim Komisyonu Bölümümüz Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÖREL